გათამაშდა ჯეკპოტი
ითამაშეთ
მიმდინარე ჯეკპოტი
      კლასიკური
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      1122
      31
      10211
      4510322
      802015452
      150602015105
      50080502530
      1000200125100
      20001000300
      50002000
      10000
      ბოლო ბურთი
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      60 30 20 15 12 10 8 7 6 5
      განმარტება

      ჯეკპოტის გათამაშება ხდება სრული შემთხვევითობის პრინციპით, პროგრამის მიერ შერჩეულ შემთხვევით დროს ანუ ჯეკპოტის გათამაშება არ არის დამოკიდებული მოთამაშის კონკრეტულ ქცევაზე. ჯეკპოტის საპრიზო თანხა პროპორციულად ნაწილდება მოთამაშეებზე. ჯეკპოტის გამარჯვებულები არიან მოთამაშეები, რომლებსაც გათამაშების მომენტისთვის დადებული აქვთ მინიმუმ 30 თეთრიანი ფსონი.

      კლასიკური კენო: კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშე ირჩევს გამოსაცნობი ბურთულების რაოდენობას (1-დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს ერიცხება მოგება, იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბურთულა აირჩია მოთამაშემ და რამდენი გამოიცნო, თამაშში მოცემული ცხრილის მიხედვით.

      ბოლო ბურთი:კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს ჩამოყრილი ბურთებიდან ბოლო ბურთზე გამოსახული ციფრი. მოთამაშე ირჩევს ბურთულების რაოდენობას (1- დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოთამაშის მიერ არჩეული ბურთებიდან ერთ-ერთი ციფრი უნდა დაემთხვეს შესაბამის ტირაჟში ამოსულ ბოლო ბურთულაზე დატანილ ციფრს, და ასეთ შემთხვევაში მოგება დაირიცხება, მოცემული ცხრილის მიხედვით.

      რეიკბექი
      games_bura_bet_rake
      14
      წესები

      არსებობს თამაშის ორი სახეობა: კლასიკური კენო და ბოლო ბურთი.

      კლასიკური კენო: კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშე ირჩევს გამოსაცნობი ბურთულების რაოდენობას (1-დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს ერიცხება მოგება, იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბურთულა აირჩია მოთამაშემ და რამდენი გამოიცნო, თამაშში მოცემული ცხრილის მიხედვით.

      ბოლო ბურთი:კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს ჩამოყრილი ბურთებიდან ბოლო ბურთზე გამოსახული ციფრი. მოთამაშე ირჩევს ბურთულების რაოდენობას (1- დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოთამაშის მიერ არჩეული ბურთებიდან ერთ-ერთი ციფრი უნდა დაემთხვეს შესაბამის ტირაჟში ამოსულ ბოლო ბურთულაზე დატანილ ციფრს, და ასეთ შემთხვევაში მოგება დაირიცხება, მოცემული ცხრილის მიხედვით.

      მოგების კალკულაცია: შესაბამისი კოეფიციენტი მრავლდება დადებულ ფსონზე.

      მინიმალური ფსონი 10 თეთრს შეადგენს, მაქსიმალური ფსონი კი 1000 ლარს.

      მომდევნო ტირაჟის გათამაშება ყოველი 90 წამის ინტერვალით იწყება.

      ჯეკპოტის გათამაშება ხდება სრული შემთხვევითობის პრინციპით, პროგრამის მიერ შერჩეულ შემთხვევით დროს ანუ ჯეკპოტის გათამაშება არ არის დამოკიდებული მოთამაშის კონკრეტულ ქცევაზე.ჯეკპოტის საპრიზო თანხა პროპორციულად ნაწილდება მოთამაშეებზე. ჯეკპოტის გამარჯვებულები არიან მოთამაშეები, რომლებსაც გათამაშების მომენტისთვის დადებული აქვთ მინიმუმ 30 თეთრიანი ფსონი.