კლასიკური
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1122
31
10211
4510322
802015452
150602015105
50080502530
1000200125100
20001000300
50002000
10000
ბოლო ბურთი
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 30 20 15 12 10 8 7 6 5
განმარტება

კლასიკური კენო: კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშე ირჩევს გამოსაცნობი ბურთულების რაოდენობას (1-დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს ერიცხება მოგება, იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბურთულა აირჩია მოთამაშემ და რამდენი გამოიცნო, თამაშში მოცემული ცხრილის მიხედვით.

ბოლო ბურთი:კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს ჩამოყრილი ბურთებიდან ბოლო ბურთზე გამოსახული ციფრი. მოთამაშე ირჩევს ბურთულების რაოდენობას (1- დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოთამაშის მიერ არჩეული ბურთებიდან ერთ-ერთი ციფრი უნდა დაემთხვეს შესაბამის ტირაჟში ამოსულ ბოლო ბურთულაზე დატანილ ციფრს, და ასეთ შემთხვევაში მოგება დაირიცხება, მოცემული ცხრილის მიხედვით.

რეიკბექი
games_bura_bet_rake
14
წესები

არსებობს თამაშის ორი სახეობა: კლასიკური კენო და ბოლო ბურთი.

კლასიკური კენო: კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშე ირჩევს გამოსაცნობი ბურთულების რაოდენობას (1-დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს ერიცხება მოგება, იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბურთულა აირჩია მოთამაშემ და რამდენი გამოიცნო, თამაშში მოცემული ცხრილის მიხედვით.

ბოლო ბურთი:კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს ჩამოყრილი ბურთებიდან ბოლო ბურთზე გამოსახული ციფრი. მოთამაშე ირჩევს ბურთულების რაოდენობას (1- დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოთამაშის მიერ არჩეული ბურთებიდან ერთ-ერთი ციფრი უნდა დაემთხვეს შესაბამის ტირაჟში ამოსულ ბოლო ბურთულაზე დატანილ ციფრს, და ასეთ შემთხვევაში მოგება დაირიცხება, მოცემული ცხრილის მიხედვით.

მოგების კალკულაცია: შესაბამისი კოეფიციენტი მრავლდება დადებულ ფსონზე.

მინიმალური ფსონი 10 თეთრს შეადგენს, მაქსიმალური ფსონი კი 1000 ლარს.

მაქსიამლური მოგება: 50 000 ლარი

მომდევნო ტირაჟის გათამაშება ყოველი 90 წამის ინტერვალით იწყება.