• 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

ნარდი

ლიდერბორდი
წესები
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

დომინო

ლიდერბორდი
წესები
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

ბურა

ლიდერბორდი
წესები
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

სეკა

ლიდერბორდი
წესები
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

ჯოკერი

ლიდერბორდი
560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

სპინ ბურა

ლიდერბორდი
560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

სპინ დომინო

ლიდერბორდი
560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

სპინ პოკერი

ლიდერბორდი
560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

სპინ ჯოკერი

ლიდერბორდი
560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

იაპონური ჯოკერი

ლიდერბორდი
560

ლიდერბორდის წესები

-გამარჯვებულ მოთამაშეებს დაგროვებული ქულებისა და მოგებული თანხის ნახვა შეუძლიათ ლიდერბორდში;

-ლიდერბორდი განახლდება ყოველ 3 წუთში ერთხელ;

-შეგახსენებთ: სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით იკრძალება. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ამ და სხვა არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეულ მოთამაშეს უარი უთხრას აქციაში მონაწილეობაზე;

-ლიდერბორდის ქულების დასარიცხად აუცილებელია თამაშის მსვლელობისას გაკეთდეს მინიმუმ 16 სვლა;

- ლიდერბორდი განახლდება ყოველ ორშაბათ დღეს 00:00 საათზე. ლიდერბორდის თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში

- მოთამაშეს 24 საათის განმავლობაში (00:01-დან 23:59-მდე), ლიდერბორდის ქულები ერთიდაიგივე მოწინააღმდეგესთან დაერიხება მხოლოდ 5 ხელზე.

- 24 საათის განმავლობაში (00:01-დან 23:59-მდე) მოთამაშეს ლიდერბორდის ქულები დაერიცხება მხოლოდ 100 ხელზე. შემდგომ ნათამაშებ ხელზე რეიტინგის ქულები არ დაირიცხება!

- ლიდერბორდის თანხის მისაღებად მომხმარებელი უნდა იყოს ვერიფიცირებული.
- გამარჯვებულ მოთამაშეების დაგროვებული ქულებისა და მოგებული თანხის ნახვა შეუძლიათ ლიდერბორდში;

- ლიდერბორდი განახლდება ყოველ მესამე დღეს 00:01 საათზე. ლიდერბორდის თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში

- შეგახსენებთ: სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით იკრძალება. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ამ და სხვა არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეულ მოთამაშეს უარი უთხრას აქციაში მონაწილეობაზე;

- ლიდერბორდის ქულების დასარიცხად აუცილებელია თამაშის მსვლელობისას გაკეთდეს მინიმუმ 16 სვლა.

- მოთამაშეს 24 საათის განმავლობაში (00:01-დან 23:59-მდე), ლიდერბორდის ქულები ერთიდაიგივე მოწინააღმდეგესთან დაერიხება მხოლოდ 5 ხელზე.

- 24 საათის განმავლობაში (00:01-დან 23:59-მდე) მოთამაშეს ლიდერბორდის ქულები დაერიცხება მხოლოდ 80 ხელზე. შემდგომ ნათამაშებ ხელზე რეიტინგის ქულები არ დაირიცხება!

-ლიდერბორდის თანხის მისაღებათ მომხმარებელი უნდა იყოს ვერიფიცირებული.
- გამარჯვებულ მოთამაშეების დაგროვებული ქულებისა და მოგებული თანხის ნახვა შეუძლიათ ლიდერბორდში;

- ლიდერბორდი განახლდება ყოველ მესამე დღეს 00:01 საათზე. ლიდერბორდის თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში

- შეგახსენებთ: სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით იკრძალება. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ამ და სხვა არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეულ მოთამაშეს უარი უთხრას აქციაში მონაწილეობაზე;

- ლიდერბორდის ქულების დასარიცხად აუცილებელია თამაშის მსვლელობისას გაკეთდეს მინიმუმ 2 სვლა.

- მოთამაშეს 24 საათის განმავლობაში (00:01-დან 23:59-მდე), ლიდერბორდის ქულები ერთიდაიგივე მოწინააღმდეგესთან დაერიხება მხოლოდ 10 ხელზე.

- 24 საათის განმავლობაში (00:01-დან 23:59-მდე) მოთამაშეს ლიდერბორდის ქულები დაერიცხება მხოლოდ 150 ხელზე. შემდგომ ნათამაშებ ხელზე რეიტინგის ქულები არ დაირიცხება!

-ლიდერბორდის თანხის მისაღებათ მომხმარებელი უნდა იყოს ვერიფიცირებული.
- გამარჯვებულ მოთამაშეების დაგროვებული ქულებისა და მოგებული თანხის ნახვა შეუძლიათ ლიდერბორდში;

- ლიდერბორდი განახლდება ყოველ ორშაბათს 00:01 საათზე. ლიდერბორდის თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში;

- შეგახსენებთ: სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით იკრძალება. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ამ და სხვა არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეულ მოთამაშეს უარი უთხრას აქციაში მონაწილეობაზე;

- ლიდერბორდის თანხის მისაღებათ მომხმარებელი უნდა იყოს ვერიფიცირებული;