საინფორმაციო ცენტრი: 
    (032)
2 19 55 00     სპორტის განყოფილება: 
    (032)
2 40 11 40