2017 წლის 28 დეკემბრიდან შპს „სუპერბეთი 2014“-ის ნაცვლად აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მომწყობი პირები იქნებიან შპს „ლიდერ-ბეთ სლოტი“ (439397467) და შპს „ლიდერ-ბეთ ტოტალიზატორი“ (400219651). ინფორმაცია მომხმარებელთა ბაზების შესახებ შპს „სუპერბეთი 2014“-დან გადაეცემა შპს „ლიდერ-ბეთ სლოტი“-ს დან შპს „ლიდერ-ბეთ ტოტალიზატორი“-ს.


License on organizing totalizator  #19-05/313


License on organizing slot machines salon  #19-06/201


Slot Machines Regulations 

Betting

1.The online totalisator accepts bets on the basis of its released program;

2.Since the moment of the first release of the ratio, the company has a right to change (increase or reduce) or abolish any ratio any time. 

3.All possible odds are indicated across the events that are listed in the program.

4.Betting in the online totalisator means drawing up a single-use agreement between the company and the player. So-called e-ticket (electronic ticket) is used during the game, which confirms betting and the fact of drawing up the agreement. It represents a confirmation document of the single-use agreement. E-ticket is a bet placed by a player (express or system), which has its own number.  

5.So-called e-ticket will be used as a confirmation document of participation in a game. Thus, a player needs to register on  www.lider-bet.com website of "Superbet2014" via internet, after which a user is provided with the identification number. The user enters the system by entering his username and password option on the company website www.lider-bet.com will be fixed in the form of the e-ticket, which will be provided with a number via program. 

6.Betting is allowed in GEL.

7.Minimum bet comprises 0.10 GEL (Tetri)

8.Maximum profit on one e-ticket (or on several e-tickets of the same type in total) must not exceed 50 000 GEL. If the profit on e-ticket (or on the total sum of the same type e-tickets) exceeds the permitted limit, then it will be considered as 50 000 . The tickets, the estimated profit of which exceeds 50000 GEL, must be shown to the website administration (The administration of the website must confirm placement of the ticket.  

9.The company has the right to prohibit the insertion of one and the same ticket several times.

10.The bet subjects to abolishment in case it was placed on the game result, which was preliminarily known (The event has occurred but the result was not updated within the system).

11.In case a player guesses the result, he will get the sum, which equals to the product of the placed bet and then its proper coefficient. The product of coefficients must not exceed 2000 (two thousand). If the product of coefficients exceeds 2000 (two thousand), then the coefficient will be considered as 2000 (two thousand) in case the ticket wins. The product of coefficient is rounded off, which is accurate to a hundredth.

12.In some cases, the score (handicap) may be indicated across the teams participating in match. In such case the result of the relevant match is determined in accordance with the score.

13. It is not permitted to enter one and the same pair into the ticket twice or more, in which coupling of the game positions of one and the same type is fixed, for example: Barcelona - Bayern more than 1,5 and Barcelona - Bayern more than 2,5 etc. If such situation was fixed on the ticket, then the ratio is abolished and equals to 1,0. (The positions marked with the asterisks will not be linked up to each other).

Online totalisator offers you the following types of bets:

-"Express"- when the presumptive profit comprises the product of the relevant ratio and the product of the placed sum.

-"System" - when the presumptive profit comprises the total sum of the winning options within the system.

     Football Rules, Positions, Terms, Explanations of Conventional Signs.

"1" - Winning of the first (home) team at a basic time.

"x" - At a basic time of the drawn match.

"2" - Winning of the second (home) team at a basic time of the match.

"1X" - Winning of the first or the second team at a basic time of the match.

"12" -  Winning of the first or the second team at a basic time of the match.

"x2" - Winning of the second (home) team at a basic time of the match.

 Without draw - Winning of the home team 1(0), Winning of the away team (0)2, In case of draw, the ratio equals to 1.0 (one). 

"Less" or "More" - the amount of the scored goals in the match at a basic time. Penalties and scored games during the additional half-times will not be taken into consideration. 

The "Yes" goal must be scored by both teams. One or both of the teams cannot score the "No" goal during the match. The own goal is reckoned towards the team, on the account of which the goal will be displayed.

Digit of one "1(0)" - without draw, winning of the home team without draw, digit of two "(0)2"-winning of the home team at a basic time of the match. In case of draw, the stake is considered as a guessed one. The ratio equals to 1.0 (one unit).

The result of the first half-time "1" - winning of the first home team (player).

The result of the first half-time "x" - draw in a first half-time.

The result of the first half-time "2" - winning of the second home team (player) in a first half-time.

The result of the first half-time "1X" - winning of the first home team (player) or a draw in a first half-time.

The result of the first half-time "12" - winning of the first or the second team in the first half-time.

The result of the first half-time "x2" - winning of the second (away) team in the first the half-time.

The result of the first half-time "Less" or "More" - the number of goals scored in a first half-time. 

Result of the first half-time 1(0), winning of the home team in the first half-time without draw (0)2, winning of the home team in the first half-time. In case of the draw, the stake is considered as a guessed one, the ratio equals to 1.0 (one unit).

Handicap - The result is determined in accordance with the proper head start.

Odd-Even - the total number of the scored goals will be odd or even (0-0 is regarded as even number).

Will the home team score the goal during the match or not;

Will the away team score the goal during the match or not.

Which half-time will calculate the biggest number of goals - the first, second one or equally (0:0 is regarded as equal).

Opening of the account - the team from the listed pair, which will open the account. In case the match is over with the score 0-0, then both of the stakes placed on the "opening of the account" will be considered as the lost one. 

Time Ball - the ratio corresponds to guessing of the first half-time and basic time result (result of the first half-time/result of the match basic time). 1/1. 1/X, 1/2,X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2.

1.Head Start of a team player (Handicap, advantage or time lag), which is expressed in accordance with the balls, games, points etc. is determined by totalisator. Result gained from the head start is determined by the actual score added to the indicated head start. If the score equals in accordance with the head start, then ratio becomes 1.0 that equals to one unit except for the case of football.

15. "Total"by which the limit (divisor) is determined in accordance with the collected balls, games, points etc. during the match. The stake is considered to be won in case the number of the collected balls, games, points etc. matches with the indicated "Total" within the program. Ratio equals 1.0 (one unit).

Cases when the event ratio equals 1.0 (one unit)   

1.Despite the fact that the event ratio was indicated in the current program and fixed in the ticket, it equals to 1.0 (one unit), if:

a)The bet placed on one option is less than 0.10 (ten) Tetri;

b)The bet was placed after the start of the event indicated in the option.

c)The home team was substituted within the pair indicated in the option (During the meetings of two-match tournaments only such stake remains valid, which was placed on movement of a team to the next level).

d)The event was postponed and it did not take place at the date of the next day that is indicated in the program. 

e)The event was cancelled or terminated, or the result was not fixed due to any reasons and the event did not take place on the date of the following day which was indicated in the program; (Technical result is not taken into consideration). Those positions that were known by the time of the match cancellation, will be regarded as the fixed ones, but in case the match is not continued by the time of the obscure positions, then the ratio will equal to 1,0 during the next day. 

f)Any of the teams (in a pair of the indicated option) were named by mistake;

g)The result became equal taking into account the head start. (The football handicap is not taken into consideration). 

h)The result of the "Total" matches with the "Total" indicated in the program.

2.If the league play takes place on a neutral territory due to disqualification, rough weather or any other circumstances and it is not mentioned in the program that is caused by scanty information on the internet websites or due to other circumstances, then the nominated home team will not be substituted, the stake will remain valid and the claims will not be considered. If a play takes place on a playing-field of the opponent team (except for the teams of one and the same town), the ratio of the placed bets equals to 1;0  and the sum will be given out in accordance with the ratio of 1.0. If the international match takes places in other country, then the sum of the placed bets will be given out in accordance with the ratio that equals to 1.0. In case of the friendly plays, if the place of the match is not indicated in the program, then all the stakes remain valid and such circumstance will not be taken into consideration as the reason of the stake annulment.

3.If the match is over and the result is fixed, but the result was abolished, changed or the play off was appointed due to certain circumstances, then only the initial result will be accepted by the time of the profit payment. The event ratios of only such bets will be considered, which are placed on the meetings of two-match tournaments, movement of a team to the next level and is accepted prior to the first match (it concerns the change, play off and annulment of the first match result).

4.If the match takes place incompletely, i.e. previously interrupted match (after a day) was continued from the moment of its interruption and it is not indicated in the ratio table, then all the stakes placed on this match will be abolished. If the time duration of the match is indicated (For example: the match continues from the 63rd minute), the bets can be placed in accordance with the score and playing game. 

5.If the match format changes and it was not mentioned in the program (For example, the match lasted 80 minutes instead of 90 minutes).

6.If a mistake, which was found in the program,gives a player the opportunity to gain profit without taking any risks, such stake will be canceled and the sum will be returned to the player in accordance with the ratio of 1.0 (one unit).

7.If there is mismatch within proper ratio or term of the certain event (The ratio is missing or comma is put incorrectly, for example: I. 31.50 is written instead of 3.15 draw. II. 250 is written instead of 2.5 the balls Total. III. 1.0 is written instead of 10.0 more or less of the "Total" etc.). 

Tennis  - Short Description of the Game

1.In case of the Tennis game, the bet will be accepted on the following positions: winning, losing, head start of a team or a player. The result of the head start and "Total" is determined in accordance with the number of games.

2.If one of the players refuses to continue the game due to any reason (or if he was disqualified), all the remaining games and sets will be considered as lost ones. The result will be fixed with the principle of round-off in favor of the winner. (E.g. 6:2, 6:0, 6:0 in case of 5:2. If the score of the game is 6:6, then it will be rounded off as 7:6, 6:0, 6:0 etc.) and the result of the each position is determined according to the gained score.

3.If disqualification occurred before the match or one of the players did not appear on the tennis-court, then the ratio on each position of this competition will equal to 1.0 and the placed bet will be returned to the player.

4.If the game was temporarily interrupted and was not finished on that day and was postponed due to any reason, then placed bet remains in force prior to the termination of this tournament, until the game is over or one of the players leaves the tournament due to some reason (gives up, is disqualified from the game etc.). The information regarding court sheltercarries informative character. In case of the change of a tennis-court, the bets will remain in force. In case of change of the game format, the bet is canceled at any position (winning, losing, "Total").

5.In the tennis game it is of no significance which player will be named on the first or second position independently of the place where the tournament takes place. Super-Thaibreak (up to 10 points), playedinthe final set of the tennis pairs matches, is considered as 1 (one) game. For instance, if the match ends with the score 6:2, 3:6, 10:7, it will result in 2:1 and the total will be 18 (10:8=18). In case the number of the limit points is indicated in form of the whole number (for instance: 19.0, 20.0 etc.), then the zero principle is in effect. The ratio equals to 1.0 and the sum is returned to the player.


Basketball

1.If three positions of the game are indicated in the program (winning of the first team, stand-off, winning of the second team), the bets will be accepted in accordance with the result of the main team. If two positions of the game is indicated in the program (winning of the first team, winning of the second team), the stakes will be calculated in taking into account the extra time.

2.The bets will also be accepted on the game head starts and the game total. Correspondingly, if three positions of the game are announced (winning of the first team, winning of the second team), the bets will be calculated taking into account the result of the basic time and correspondingly, if two positions of the game are announced (winning of the first team, winning of the second time), then the bets will be calculated taking into account the extra time.

3.The bets will be accepted on the result of the first half of the game, head start and the total.

4.The bets will be accepted on the result of the first quarter of the game, head start and the total.

5.The bets will also be accepted on number of the gained points.

Hockey

1.If three positions of the game are indicated in the program (winning of the first team, head start, winning of the second game), the bets will be accepted on the result of the basic time if overtime is not indicated in the program ("Bullits" are not taken into consideration). If two positions of the game is announced in the program (winning of the first team, winning of the second team), then the bets will be calculated taking into account extra time. According to the same rule, the bets will be also accepted on head starts and "More or Less".

2.The bets will be accepted on the result of the game periods, head start and "More or Less". 

3.Which period will calculate the biggest number of the scored pucks.

4.The number of the goals scored by one team.

Rugby

Rugby is the type of the sports team game with the oval-shaped ball, which is passed to each other by each player of the both teams via hands and feet. They try to place the ball on the opponent\'s pitch or beyond the opponent\'s net or score the goal in the H-shaped net.

The aim of the game is the following: two teams (each with 15 players) must collect as many points as possible by following the rules. The team, which gains more points than its opponent does, wins the game. The collection of points occurs by scoring "End Zone". Scoring "End Zone" means entrance of a player to the opponent team\'s pitch and putting the ball on the ground. The team which scores "End Zone", gains 5 points.   

"Conversion" - Kicking the ball during the game. Estimated with 3 points.

Penalty - Estimated with 3 points.

Penalty Kick  - appointed after scoring \'End Zone" and leans over across \'End Zone" face line -  Estimated with 2 points.

The match is divided into two half-times. Each half-time lasts 40 minutes.

1.The bets are accepted on the winning of the first team, draw and winning of the second team.

2.The bets are accepted on a Total of the draw and scored goals. 

Volleyball

Volleyball is rather popular Sports team type, in which two teams (6 players in each) try to collect points by means of dropping the ball into the opponent\'s territory. The volleyball match lasts up to winning all three laps. Each lap lasts up to 25 points (the second lap - up to 15 points). In addition, the difference of minim 2 points is necessary (i.e. the game is not over and lasts up to gaining the advantage of 2 points.

1.The bets are accepted on the winning in a match or a set.

2.The bets are accepted on head start and Total.

3.Head starts and Total are announced in accordance with the game scores.

Handball

Handball is a popular sports team game in many countries of the world in which two teams,  (each consisting of 7 players) compete with each other. The players play only via hands and try to score as many balls into the opponent\'s net, as possible. Hand ball is played in a sports hall with a hardwood floor. The measure of the court is 20:40 m. The width of the net comprises 3 m, as for its height - 2 m. The match consists of two periods of 30 minutes (net time) with a ten-minute break. There are 12 players in a team (7 of them on the court and 5 of them are substitute players).

1.The bets will be accepted on the winning of the first team, head start and winning of the second team.

2.The bets will be accepted on Total of head start and the scored balls.

Water Polo

Water polo is a popular sports team game in many countries of the world in which two teams, each consisting of 7 players (one goalkeeper), compete with each other. The aim of a team is to defend their net and score the goals into the opponent\'s net. The game is played in a pool of 50 meters. The measure of the playground comprises 20:30 and the depth of the water is not less than 2 meters. The net measure comprises 3:09. The game consists 4 eight-minute periods (net time) with a 2 minute break. (The second break lasts up to 5 minutes).

1.The bets are accepted on winning of the first team, winning of the second team.

2.The bets are accepted on head start and Total of the balls.

Baseball

Two teams participate in a baseball game played attack and defense by turn. The aim of the game is to collect more points then the opponent. The point will be gained in case a player, who plays in the attacking team, passes all the baselines one after another. (Baseline - quad - 30x30cm.). The match consists of the periods - : "Inning" - Both teams play with an attacking or defensive role in each one. The main game consists of 9 innings.

The extra Inning is appointed in case the game ends with the draw. The Japanese baseball is an exception, in which the game may be finished with draw.

If a baseball game did not take place or was not terminated (due to rough weather or any other circumstance), then ratio will equal to 1.

1.As for the American baseball (MLB) - the bets will be accepted taking into account the extra Innings.

2.As for the Japanese baseball (NPB) - If the game ends with draw (Sometimes it is possible to appoint extra Inning if the game ended with draw. In such case, the result will be fixed in accordance with the extra inning), then the sum is returned to a player.  

3.If less than 5 Innings were played in the game, then the bets subject to the return.

4.If a game was postponed for a longer period of time than 24 hours since its announcement, the placed bet on a game will be canceled and the sum will be returned to a player.

Beach Volleyball

1.The bets on this type of sport will be accepted on the winning of the first or the second player.  (pair).

2.Head Start and Total in this type of Game is indicated by scores.

American Football

The aim of the game is to score maximum number of points by advancing the ball into the opposing team\'s end zone or kicking the ball through the opponent\'s goalposts for a field goal. A team, which scores the most points, wins the game. In case of a professional football, the match lasts 60 minutes. The game duration is divided into four quarters, 15 minutes for each one. Due to certain circumstances, the time often stops and consequently the game may last for more than 3 hours. Both of the teams have an opportunity to use time-out during both halves of the game. 

If the game ends with draw, then the extra time is appointed. The additional time lasts up to 15 minutes. The game finishes when one of the teams scores the golden goal. The draw is fixed in case none of the teams score the goal.

1. In case of American football, the bets are accepted on the winning of any of the team. The match result is fixed taking into account the extra time. If the game ends with draw after setting extra time, then the ratio equals to 1 and the sum will be returned to a player.

2. The bets are also accepted on head start and Total.

Australian Football

The aim of each team of the game is to get the opponent team net and score as may points as possible. Each team has its own two nets, one of which is inserted in the other one. For the goal scored into a big net, a team gains one point. If a team scores a goal into a small net using foot, then it gains 6 points. The net height is not specified. 10 steps may be done when holding a ball in the hands, then the ball must be passed to someone else or keep on moving through the playground with a ball after the ball bounces on the ground. There are 18 players in a team. The field is oval-shaped 185m. long and 1.55 m. short. The match consists of four periods, the duration of which is 20 minutes. (80 minutes in total).

1.The result is determined taking into account the main time.

2.The bets are accepted on head starts and Total of the game.

3.The bets are also accepted on the first half of the match. In such case calculation of the placed bet occurs in accordance with the result of the first half of the main time.

Billiards

1.The bets are accepted on winning in the tournament. If a player leaves the tournament, then his bet will be considered as lost.

2.The bets will be accepted on winning of a player. A player is considered as the winner if he moves on the next level of the tournament. If a player has not started playing, then all the bets are canceled and the sum is returned to a player.

Table  Tennis

Table tennis, aka Ping-pong, is one of the most popular game in the world. According to the game rule, a player must hit the lightweight ball towards his opponent in such way that the latter will not be able to return the ball to the opposite side.

1.The bets on this type of sport are accepted on winning of the first or the second player.

2.The bets are accepted on head start and Total.

3.Head start and Total is indicated by the scores.

Formula N 1

1.The bets are accepted on rally and qualification.

- The winner of the rally or qualification

 - The first trio in the rally or qualification

 -  The first six oar in the rally or qualification

 - How many pilots end the rally

 - Quick circle (Which pilot shows the minimum time on a circle)

 - Comparing two pilots (Which of them makes much more headway in the rally).

Boxing

1.If any of the boxers is substituted by another one, the ratio equals 1 and the sum is returned to a player.

2.The bets are accepted on winning of the first boxer, head start and winning of the second boxer.

3.If the combat was postponed for a longer period of time than 24 hours, the sum is returned to a player.

4.The bets are also accepted on the number of the rounds.

Darts

Darts is an individual competition at throwing short (30,5 cm) missiles. The players throw the missiles from the distance of 2,37 m. at a vertically fixed circular target, the centre of which is 173 cm. from the floor. The dartboard target is divided into 20 numbered sections. Circular wires within the outer wire subdivide each section into single, double and triple areas. Throwing the missile at the first (outer) circle provides a player with the points equal to the section number. If a player throws the missile at the middle circle (triple), he gains the points according to the following formulae: Section number multiplied by three. In case of hitting the inner (double) circle, the sector number is multiplied by two. In case of hitting the center, it provides a player with 50 points.

The bets on this type of sport are accepted:

1.On winning in the tournament

2.On Comparison of the result of two players (which of them shows the best result)

Cycling

1.The bets are accepted on winning of a cyclist in the tournament.

2.The bets are accepted in case one of the cyclists shows a better result on a certain level. In such case both of the cyclists must take a start. If one of the cyclists does not end the level, the second one is announced as the winner. If none of them ends the level then the bet is canceled and the sum is returned to a player.

Badminton

Badminton has been an Olympic Sport, similar to the tennis game. The players score points by striking a shuttlecock over the net. The game is basically played in a sports hall. The game is played by either two opposing players (singles) or two opposing pairs (doubles). The game lasts up to 21 (maximum 31) points. In case of an exception of 20:20, the game is automatically continued.

1.The bets on this type of sport are accepted on winning f the first or second player (pairs)

2.The bets are accepted on head start and Total.

Head Start and Total are indicated by the scores in this type of sports.

Ball Hockey

Ball hockey is a team sports game, which takes place on an ice surface with the participation of two teams (Ten players and one goalkeeper in each team). The game consists of two half-times. Each lasts for 45 minutes.

1.If nothing else is mentioned in the program, then the bets will be calculated taking into account 90 minutes of the game (3 periods - 30 minutes each or 2 halves - 45 each). Extra time will not be taken into consideration.

2.The bets are accepted: winning of the first team, draw, winning of the second team.

3.The bets are accepted on head start and total of the scored goals.

Field Hockey, Water volleyball, Futsal, Beach Soccer

1.The bets are accepted on winning of the first team, draw, winning of the second team.

2.The bets are accepted on head start and total of the scored goals. 


Game Rules of the "LIVE"

Totalisator uses the following websites after publication of the Live results:

Champions League. The European Cup (UEFA Cup)- - - -  www.uefa.com

European Championship and Preliminary Round---- - - - -   www.uefa.com

European Championship and Preliminary Round---- - - - -  -  www.fifa.com

Championship of Germany--- - - - - - - - - - - - - - - -    www.bundesliga.de

Championship of Italy  - - - - - - - - - - - - - - - - - -    www.legaseriea.it/it

Championship of England-   - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.sportinglife.com. www.premierleague.com

Championship of Spain   - - - --   - - - - - - - - - - - -  www.marca.comwww.lfp.es  www.rfef.es

Championship of France  - - - - - - - - - - - - - - - -  www.lequipe.fr www.ligue1.com

Russian Premier League  - - - - - - - - - - - - - - - - -   www.rpfl.orghttp://www.championat.com/

Clarification of the websites of the other countries championships that are not in the above-mentioned list is possible by addressing the manager in the offices of the totalisator or via hotline, which is indicated on the back side of the ticket and on the website - www.lider-bet.com

Positions of the "Live" draw games:

1.    Who starts the game: which team will bring the ball into play. Acceptance of the bet stops 5 minutes earlier before the start of the game on the above-mentioned position.

2. Who throws in the ball first: In this category, a player, who places the bet, must guess which team will serve the ball first from the touch line. If a team player sets a rule at naught by the time of throw-in (i.e. he carries out the throw-in in a wrong way and the head judge of the match transfer a right of throw-in to the second team), then wins that bet, which is placed on a team which first had a right of throw-in.  In case of live streaming of the match, if the moment of the first throw-in was not shown by accident and nor via internet websites was revealed the result of the above-mentioned bet, the bet ratio equals to 1.0! 

3. Who makes the first corner kick: A player, who places the bet, must guess which team will make the first corner kick.  In case of live broadcast of the match, if the moment of the first corner kick was not shown, then the totalisator relies on the information on the internet websites. If the above-mentioned result was not revealed via internet either, then bet ratio equals to 1!

4. Time of the first corner kick: the time of the first corner kick is fixed by the time of movement of the ball towards the corner, not by the time of serving the hit.(In case of absence of the game video recording, it will be determined on the website indicated by totalisator with the certain time).

5. How many corner kicks will be done in the match: The bet is placed on guessing the Total of the corner kicks within the basic time of the match. If a ball was moved to the corner kick, but due to time expiration or any other reason the judge did not allow to serve the corner kick, then such corner kick will not be reckoned in the score.

6. The form of corner kicks: A player, who places the bet, must guess the coefficient of the number of the pitched corner kicks by the first team with the number of the pitched corner kicks by the second team in accordance with the indicated head start! (In case of movement of the ball towards the corner, not by the time of the served corner kick, the rule of the category "how many corner kicks will be served during the match" will be considered.

7.  Who gets the first yellow card: A player, who places the bet, must guess which of the players of a certain team will get a yellow card. If the referee shows a yellow card to the representatives of the both teams at one and the same time, in such case that football player namely will be considered as the receiver of yellow card, to whom the first the card was shown. In such case the recording of the game will play a key role. In case of absence of the recording or if the fact of giving a yellow card to a player by the referee is not recorded, then the coefficient equals to 1,0.

8. The number of yellow cards:

A player, who places the bet, must guess how many yellow cards both of the teams get within the basic time of the match. The yellow cards that will be given to the substituted football players will not be taken into consideration. The total number of the cards is determined only by yellow cards. The red card is does not count for 2 yellow ones.

1.Will the penalty be appointed or not: A player, who places the bet, must guess whether the penalty is appointed within the basic time of the game. Penalty is the only category which must be carried out independently of expiration of the basic time of the match. That is why such penalty is reckoned in the score. (Here it says about penalty appointed prior to overtime, not in the overtime).

2.Will the red or yellow card present or not: A player, who places the bet, is obliged to guess whether a football player participating in the match gets the red card during the process of participation in the match! (The red or yellow cards shown to the coach, spare or substituted football players will not be reckoned in the number of red or yellow cards!).

3.The first goal - Scoring the first goal to the net of one of the participating teams.

4.Which half-time calculates the biggest number of the yellow cards: A player, who places the bet, must guess in which half-time the football players get more yellow cards. In case of none of the cards, it is considered as equal.

5.In which half-time will a player be substituted for the first time: A player, who places the bet, must guess during which half-time a player is substituted: 1st half-time, 2nd half-time or at the break. 

6.The First substitution: If substitution of a player of the both teams occurred at one period of time, then the first substitution will be reckoned to a team, a football player of which enters the pitch first. In such case the recording plays a key role. In case of absence of the recording or if it is impossible to ascertain which team player entered the pitch first in the existing recording, in such case the coefficient equals to 1,0. If substitution of the both team players occurred during the break, then the first substitution will be reckoned as simultaneously.

7.Will the concrete football player score the goal during the match or not: A player, who places the bet, must guess whether the pointed football player will score the goal during the basic time of the match or not. If the pointed football player was not or was in the entry, but he did not participate in the match duration (was listed neither in the first eleven nor in the list of the substitution), in such case the coefficient equals to 1.

8.When the Live statistical data is fixed, in often cases the data of various internet websites do not coincide with each other that is caused by dissimilarity of the calculation principles of the different countries and websites that has an impact on reckoning or non-reckoning of a yellow card, corner kicks, penalties, offside, shot on target, red card, percentage of possession and other cases. Hence, when the "Live" results are published, we use and rely only on the information on the websites indicated by us. The websites indicated by us play the decisive role. The information of the other websites will not be taken into consideration.

If dispute arises, the video-recording will play decisive role, by means of which the discussion of a disputable issue and fixing of the final result except for the following nominations: shot on target, the number of penalties, percentage of possession and offside condition, as precise determination of these nominations is impossible by means of watching them via video-recording. Hence, determination of such positions will occur only from the websites indicated by the totalisator. Totalisator disclaims obligation in provision of the video-recording.  

16. Own goal is not reckoned: in Doubles, Hat-trick, Hockey. Whether the goal is scored with head or not and the substituted player scores the goal. Own goal is reckoned only as own goal.   

17. Own goal is reckoned the goal, scored by a player into his own net and the opponent team scores the point in such case.

18. The percentage of possession, number of the penalties is determined only by statistical data on the websites indicated by the totalisator.

19. The number of Offsides: A player, who places the bet, must guess the number of the offsides during the basic time of the match. (By the time of exposure of the results, the statistical data on the official website play the key role).

20. At which period of time the goal will be scored. A player, who places the bet on the mentioned position, must guess the period of time of the scored goal. The company determines the period of time and indicates in the proper column of the program. (If the goal time comprises from 1 up to 23 minutes and the goal was scored at 23:01 minutes, then the bet, which was placed on 1:23, is regarded as lost.

21. More than 1.5 goals in both half-times. The bet placed on this position will win if two or more goals are scored separately in both half-times, otherwise the bet will be considered as lost.

22. Less than 1.5 goals in both half-times. The bet placed on this position will win if not more than one goal is scored singly in both half-times, otherwise the bet will be considered as lost.

23. The profits gained from the placed bets on the "Live" extra positions will be paid only on the fixed and certain positions, in case of interruption of the match (If the match did not take place during one calendar day), the profits will be paid in accordance with the fixed results on the positions that were not affected by the course of events after the match.(E.g: If the match was interrupted and the score 2:1 was fixed by that time, then the profits will be paid on the bet, which was placed on more goals than 2.5. The bet will be considered as lost, if it was placed on goals less than 2.5). The coefficient of the failed positions (Positions that could be affected by course of events after the match) equals to 1.0. These clauses concern the "Live" additional positions only. 

24. Moving to the next stage. A player must guess which team will move to the next stage.

25. Leaving the group. A player must guess which team will leave the group.

26. The first place in the group. A player must guess which team will take the first place in the group.

27. Reaching semi-final. A player must guess a team or a pair of teams that reached semi-final.

28. Reaching final competition. A player must guess a team or a pair of teams that have reached final competition.

29. Who becomes goal scorer. A player must guess who will become goal scorer.

30. Doubles. One player must score 2 goals precisely. In other cases the bet will be considered as lost.

31. Who will take the cup. A player must guess which team will take the cup.

32. Hat-trick. A player must score 3 goals exactly. In other case the bet will be considered as lost.

33. Number of the scored goals in the group. A player must guess the number of the scored goals in the group.

34. The number of the offside position: A player, who places the bet, must guess the number of the offside position in the main time of the match. 

LIVE BETTING - Rules of Super Live

Super Live games and results are provided by the company Betradar. www. Betradar.com

Super Live is placing the bet by the time of a live streaming game. The following rules are in force with regard to Super Live.

Football

All bets (Except for the break after the first and second half-time, additional time and penalty series) will be considered as the main time.

If the match was interrupted and then was resumed during 24 hours since the start of the game, all the bets will be considered corresponding to the final results. Otherwise, all unperformed bets will be nullified, i.e. it will equal to 1.0

Cards

The yellow card will be reckoned as one card, as for the red card - as two cards. The second yellow card, which was given to a player in set with a red card, will not be considered as a card. Consequently, the player gets three cards in total. (Correspondingly, a player may get maximum three cards during the game). 

Calculation is carried out during 90 minutes of the basic time in accordance with the number of received cards.

After termination of the match the received cards will not be reckoned.

The cards given to inactive players (those players, who were already substituted, coaching staff, spare players, who did not substitute anyone) will not be reckoned. 

Corner Kicks

The appointed corner kicks that were not performed will not be reckoned.

Rules of Calculation and Nullification

If coefficients remain open on the current game after the following circumstances: scoring the goal, showing yellow and red cards, penalty then we have a right to nullify the bets.

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

The bets are nullified if the name of a team or a player(s) is indicated incorrectly.

If coefficients were revealed with incomplete red cards or the red cards that were shown incorrectly, then we have a right to nullify the bets.

If the additional bets were placed by indicating the wrong time of the match (more than 5 minutes), then we reserve the right to nullify the bets.

If the wrong score is entered, then all coefficients are nullified by the moment of the score publication.

Basketball

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

If the additional bets were placed by indicating the wrong time of the match (more than 2 minutes), then we reserve the right to nullify the bets.

If coefficient remains open by indicating the wrong score that has a significant impact on the bets, then we reserve the right to nullify the bets.  

Hockey

If the match was interrupted and its rematch took place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case all unperformed bets will be nullified. 

If coefficients remain open after the following circumstances: scoring goal or penalty, then we reserve the tight to nullify the bets.

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

Handball

All bets (the first and the second half-times) will be reckoned as the basic time

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

If the additional bets were placed by indicating the wrong time of the match (more than 2 minutes), then we reserve the right to nullify the bets.

Tennis

In case a player stops the game or refuses to participate in it, then all unperformed bets will be nullified.

In case of some trouble (rain, darkness) all the positions will be stopped and acceptance of the bets will continue since the moment of recommencement of the match.

If the additional bets were placed by indicating the wrong time of the match (more than 2 minutes), then we reserve the right to nullify the bets.

The bets are nullified if the names of a team(s) or a player(s) are indicated incorrectly.

Volleyball

If the match was not terminated, then all unperformed bets will be nullified.

Golden set will be reckoned among none of the indicated bets.

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

If coefficient remains open by indicating the wrong score that has a significant impact on the bets, then we reserve the right to nullify the bets.  

Beach Volleyball

If the match was not terminated, then all unperformed bets will be nullified.

Golden set will be reckoned among none of the indicated bets.

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

If the team interrupts the game, then all unperformed bets will be nullified.

Futsal

All bets (except for the break after the first and the second half-times, additional time and penalty series) will be reckoned as a basic time.

If a team interrupts the game, all unperformed bets will be considered in accordance with the final result.

If coefficient remains open after the following circumstances: scoring the goal, showing red and yellow cards, penalty - then we reserve the right to nullify the bets.

If coefficient was opened by incorrectly shown red card, we reserve the right to nullify the bets.

If the additional bets were placed by indicating the wrong time of the match (more than 2 minutes), then we reserve the right to nullify the bets. If the match is interrupted or postponed and its rematch did not take place during 24 hours since the moment of the start of the game, in such case the bets will be nullified. 

If a team name or category is incorrectly indicated, we reserve the right to nullify the bets.

"Super Live" (current game) mainstreaming company reserves the right to nullify the bet or reckon it as equal to 1.0 in case of the following force majeure events:

a)Technical failure, by time of which it is impossible to reveal real coefficients on the certain positions and hence, improper coefficients remain on these positions at that moment.

b)If the bet is placed after the fixed circumstance (for instance: if the goal was scored by the time of 35 minutes during the match and due to certain circumstances it is impossible to stop these positions and a player placed the bet after 35 minutes on this position).

By the time of Super Live streaming, the time and statistical data indicated on the screen have informational character and the company does not take responsibility for its accuracy. 

Lotto

The bets will be placed on different positions of the lotto draws, implemented by the Georgian lottery company in accordance with the below given coefficients (coefficients may be changed before performing each draw during the process of totalisator program preparation) and correspondingly, they will be given a code of different numbers in the totalisator program (The numeration of codes depends on number of options in the program in whole), for example: 

www.lotto.coDate only main 6 digits (X draws)

Rustavi 2 20:30

Georgian Lottery

1

2

The first drawn number

Odd number 1.85

Even number 1.85

The second drawn number

Odd number 1.85

Even number 1.85

The third drawn number

Odd number 1.85

Even number 1.85

The fourth drawn number

Odd number 1.85

Even number 1.85

The fifth drawn number

Odd number 1.85

Even number 1.85

The sixth drawn number

Odd number 1.85

Even number 1.85

The first drawn number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

The second drawn number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

The third drawn number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

The fourth drawn number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

The fifth drawn number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

The sixth drawn number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

Total of the drawn numbers (6-basic)*

2.00  less than. 106.5

1.70 more than 106.5

Total of the drawn numbers (6-basic)*

1.85 less than. 108.5

1.85 more than 108.5

Total of the drawn numbers (6-basic)*

1.70 less than 110.5

2.00 more than 110.5

Total of the first two drawn numbers*

1.85 less than. 136.5

1.85 more than 36.5

Total of the first three drawn numbers*

1.85 less than. 54.5

1.85 more than 54.5

Total of the first four numbers*

1.85 less than. 72.5

1.85 more than 72.5

Total of the first five numbers*

1.85 less than. 90.5

1.85 more than. 90.5

Will the first number be higher than the second one*

1st  1.85

2nd  1.85

Will the third number be higher than the fourth one*

3rd  1.85

4th  1.85

Will the fifth number be higher than the sixth one*

5th  1.85

6th  1.85

Drawn numbers (6-basic ones)

Odd 1.85

Even 1.85

Digit 1 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 2 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 3 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 4 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 5 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 6 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 7 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 8 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 9 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 10 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 11 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 12 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 13 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 14 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 15 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 16 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 17 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 18 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 19 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 20 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 21 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 22 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 23 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 24 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 25 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 26 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 27 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 28 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 29 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 30 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 31 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 32 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 33 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 34 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 35 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

Digit 36 will be drawn (6-basic ones) *

Yes 5.50

No  1.10

The sixth bonus number*

1.85  less than 18.5

1.85 more than 18.5

The seventh bonus number*

Odd number1.85

Even number 1.85Football

The game starts every 5 minutes and lasts for 90 minutes.

The type of betting:

1 - winning of the first team

X - draw

2 - winning of the second team

1x - winning of the first team or draw

12 - winning of the first or second team

X2 - winning of the second team or draw

More - more than 1,5

Less - less than 1,5

Yes - the goal will be scored

No - 0,0

Main result

Guessing of the score  - main result of the match

Number of goals  - Total of the scored goals by both teams.

Minimum bet: 0.10 Gel. Maximum bet: 50000 GEL. The placed bet does not subject to change or nullification.

A player, who places the bet, does not participate in a game himself. As it was mentioned, he just places the bet and gets the profit in case of winning which will equal to the product of the bet and corresponding coefficient by that time. 

Virtual Tennis 

How to play

The VTO provides 24/7/365 real money betting experience on virtual tennis where we\'re continuously running 2 knock out cup tournaments in parallel. Each tournament consists of 4 rounds starting with 16 players (round 16, round 8, semi finals, final). In order to ensure sufficient time to betting the GUI always alternates between the 2 tournaments on a round base, means a grass cup round is always followed by a hard court cup round and vice versa. Bets can be placed on all matches of the next available cup round.
Tournament information
Due to the parallel tournament approach one complete cup lasts for 25:30 minutes separated into a \'Tournament Introduction\' period of 15 seconds prior to the cup start , the \'Cup Round\' loop of 3:30 per cup round and a \'Cup Celebration\' period of another 15 seconds at the end of each cup.
Cup round information
One cup round lasts 3:30 minutes. Dependent on the cup round, all available matches are fully broadcasted (round 16 = 8 matches, round 8 = 4 matches, semi finals = 2 matches, final = 1 match) where it\'s up to the customer to switch the videos between the matches.
Betting
Betting on a VTO match is allowed up to 10 seconds prior to the match start. Betting is offered on game- set- and match level. Betting markets are always opened for at least 3:30 minutes prior to the match (betting on the next available grass round while the hard court round is in progress and vice versa). The following match related betting options are available:
Game level betting
 • Winner of game 1 in set 1 (1 - home team wins; 2 - away team wins)
 • Correct score of game 1 in set 1 (game-0; game-15; game-30; game-40 - 0-game; 15-game; 30-game; 40-game)
 • Set level betting
 • Winner of set 1 (1 - home team wins; 2 - away team wins)
 • Correct score of set 1: (6:0; 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 7:5; 7:6 - 0:6; 1:6; 2:6; 3:6: 4:6; 5:7; 6:7)
 • Total number of games in set 1: (Over / Under, 3 different offers)
 • Odd/even number of games in set 1: (Odd / Even)
 • Match level betting
 • Winner of the match (1 - home team wins; 2 - away team wins)
 • Final Result (in sets - best of 3) (2:0; 2:1 - 0:2; 1:2)
 • Total number of games in match: (Over / Under, 1 offer)
Miscellaneous
All matches are broadcast as live video streams through an integrated media player in your browser. You can switch freely between all available matches per cup round or alternatively only follow your favorite match. The match simulations are created through a combination of Artificial Intelligence and independent random number generators. Simultaneously, the performance parameters of the VTO players are based on professional tennis players (e.g. in terms of number of goals, fitness, consecutive match-statistics, etc.).

Bura:

There are many types of this game and players have to be defined according to that. We provide you with a well familiar style in Georgia 3 and 5-card Bura, with a whole deck of cards and the selected cards (36 cards, 20 cards).

3-card Bura:

Usually Card Dealer is the player who opened the table. Each player receives three cards which are given to players each at a time. As soon as the cards have been dealt, they are opened to determine the trump card.

Combination of three same suits (color) is called "Three of Kind" ("Maliutka") and combination of three trumps is called "Bura".

The most often legalized additional rules during the course of the game:

Move is done with one card, (the opponent must play the same number of cards i.e. one card) or a suit with two cards or one suit with three cards. (Discarding the card according to the suit is optional). If the cards are beaten by the opponent\'s cards, the trick (point) is taken by the latter, but even if one card stays not beaten, trick (point) is taken by a player who leads the cards.  

The one who first gets 31 points, he wins. A player can make claim of the winning only when his turn has come. In the case when a player has "Bura", he wins the table independently of the number of collected points. If a player claims himself as the winner, and he proves to have less than 31 points  - he loses.

Only the following suits of four colors are involved in the game: Heart, Diamonds, Spade and Clubs. Each of them has its respective fixed point: Ace - 11 points, Tens - 10 points, King  - 4 points, Queen - 3 points, Jack - 2 points.

If a player fails to beat the opponent\'s cards, he can pass the cards facing down. You are not given the right to see them until you announce the termination of the game (which usually occurs after the announcement of the word "I\'m opening! (FOLD"). Attempt of turning the cards up is rated as the announcement of "fold".   

If a player claims that the game is ended and he turns out to have less than 31 points, he loses the game.

If a player has the combination of the three of the same color ("Three of a Kind") without his turn, he continues the game as he has no right to lead the all three cards without his turn. This rule does not apply only when a player has three trump color ("Bura"). If both players turn to have "Maliutka", the priority of the leading is for a player, whose turn it was.

Gain points in the game: Davi -2 points, Se - 3 points, Character - 4 points, Window - 5 points, Black - 6 points.

Game Duration

The duration of play is defined by the pre-specified score. Before creating the table a player is given the chance to choose up to which point he wishes to play: 1point, 3 points, 7 points or 11 points.

During the game the players are given 1 minute to make a lead. In case of a player fails to make a lead in 1 minute, he loses the game and the pre-determined amount will be charged on the second player.

After the cards are dealt both players calculate the scores of the opened cards simultaneously for which they have 1 minute. If a player has exceeded 1 minute and does not click on the button "Yes" he will lose the game and the pre-determined amount will be charged on the second player.

5-card Bura:

Combination of five the same suits is called "Small Combination" ("Three of a Kind"), combination of five trumps is called "Bura", game in which the leading of "Three of a Kind" is without turn and the game in which leading of "Three of a Kind" is by turn, in both cases Bura is out of turn.

Gain points in the game: Davi -2 points, Se - 3 points, Character - 4 points, Window - 5 points, Black - 6 points.

The game participants are the suits all four color cards (hearts, diamonds, spades, cross). Each of them has a corresponding fixed point: "Aces" - 11 points, "Ten" - 10 points, "King" - 4 points, "Queen" - 3 points, "Jack" - 2 points, 6,7,8,9 - 0 points.

Game Rules:

The game begins with a player who opens the table.Each player gets 5-5 cards in turn, at a random manner, the program turns the one card which determines the trump cards and the remaining pack of cards is placed on the table and are later added for both players during the game.

The lower cards of suit are beaten by the higher cards of same suit or any trump card, while the trump card is beaten by the higher trump card of suit. A player decides himself which card to lead. In case the player fails to beat his opponent\'s cards, he gives the corresponding number of the led cards (one, two, three, four or five) with the face down. The winner is a player who first names 61 points (I\'m) or collects 5 trump cards "Bura". If the player has no 61 or more points after calling 61 points, the winner becomes the other player. In case the both players turn out to have 60 points, the current table is considered a draw.

Top Rating:

The Lider-Bet gives you a chance to play Bura, to get points every 15 days, get in rating (top 10 players) and win the cash prizes.

Point Collecting Method: Players earn points by winning each hand. In order to find all the players themselves in equal conditions on the basis of bet, the number of points depends on the table stakes you have played. See the table with the method of the point collection according to the stakes:

Table Stake (GEL)

Accrued Points

Up to 1.0

1

From 1.1 to 5,00

3

From 5.1 to 10.00

6

From 10.10 to 50.00

9

From 50.10 and up

12

The amount, which will be won by the ranking players following the end of the game, can be seen in the corresponding ranking table.

The agreed game with the other player for the purpose of artificial collection of points is strictly prohibited in ranking game. In such case the Lider-Bet administration reserves the right to cancel the player\'s ranking points and fully restrict the player\'s participation in ranking.

Information on Stakes

The minimal stake for creating the table is 0.50 GEL and maximum -500 GEL

Then goes the selection of rounds (i.e. to select up to which score you wish to play), it can be the creation of the table with 1, 3, 7 or 11 rounds. And at the end you select "Three of a Kind" -by turn or without turn at your will. 

Liderbet offers daily Bura tournaments.

Monthly prize pool – 58 500 GEL.

1. Number of players (minimum number - 16 players, maximum number – 2048 players).

2. Classification of points:

Initial stage – game up to 5 points

Quarter-finals – game up to 7 points

Final – game up to 11 points

3. Type of game 3 Card Bura, One of a Kind out of turn

4. The game is played in a staged manner

5. Number of winners per each tournament - 8 players

6. Game is played in accordance with the “Olympic” system.


Rake of the game comprises 5 % + 1% of the total bets, accrued in the jackpot amount.

The user registered within www.leader-bet.com system is liable for his/her communication facilities and flawless operation of the internet in the process of using the system in order to receive the service. “Superbeti2014” LTD is not liable for reimbursement of the damage to the user as a result of the failure arisen in the company’s and user’s net.

Any technical bug or mechanical trouble will be considered as an improper circumstance (such as "No Spin", "Invalid Game", internet disconnection from the internet provider (at the moment of an ongoing game, when both of the users simultaneously have a problem with internet disconnection) etc.), in such case the company waives responsibility and reserves a right to consider all the bets cancelled and return the wagered amount back to the user.

Seka:

Rules for “Seka 21“ 

Number of players: 2 to 6;

Playing cards: 10, J, Q, K, A, 9 Clubs (Joker)

The superiority of cards according to the ranks: Ten (10), Jack (J), Queen (Q), King (K), Ace (A).

Aim of the game: Collect as many points as you can.

Compete with the rivals (with bidding principle). The player with the most points by the end of the game wins;

Before the game starts all players place the Ante. Three cards are dealt to each player; the remaining cards are not used in the game.

The first bet is placed by the player sitting to the left of the dealer. Each player makes choice whether to place the bet or quit the ongoing dealing of cards. If a player decides to quit the game, the following decision is taken by the player sitting to the left of him. If a player placed the bet, the next player must place at least as much as it was or more than that, or drop the cards.

The Blind game “Face-down” is permitted - players can play blind that doubles the stake.

For example, if you said “Face-down”, it means that you have doubled the current stake, which concerns to other players playing in turn. They can announce "over Face-down" (“After Blind”) and double your already doubled stake or "Reject" and play with your doubled stake.

After the showdown (in case any player opens the cards before you), you can continue dealing with the other players. According to the current rules of game, you are not obliged to open cards if minimum one player remained in the game, who has not opened his cards.

In case any player has not enough amount on his account for placing the bet, he can continue playing with the current amount, but if this player wins, the proportional profit of the stakes he has placed will be accrued to total bets; the rest of the amount will remain in the stake, which will be played in the next round.

Combinations and Method for Earning Points:

The combination according to the suit - consists of cards from the same suit;

The combination according to the rank - consisting of the suit of the same cards;

Three Aces are considered to be the highest ranking combination;

Round is won via the combination, which provides the highest score in total, except for the case when the cards of different suits are dealt, except Clubs and a lower card than the different ranks of Ace, eg: K♦ J♥Joker=10.

For example: A ♥ K ♥ K ♦ = 21, A ♥ K ♦ Joker = 22, A ♥ K ♦ Q ♣ = 11

It is significant to take into account the chosen option of a game. The same point combinations vary - depending on the option selected in the game, "suits are more important" than the cards combinations. For example: 10 ♥ K ♥ Q ♣ is superior to the combination of 10 ♦ J ♥ J ♣.

The game lasts until two players remain, who can open the cards and identify the winner among them.

If the players appear to have the same number of points by the time of the showdown, the situation is called "Seka" and the players will play the current bank in the next game. Other players can join the game of Seka after placing the bet. By the time of "Seka” situation, if any player lacks the amount on the account, the program will no longer give him the opportunity to continue the game.

“Pop up” of a card – this function enables a player to perceive the game in real and, at his own discretion, open his cards in a proper moment, altogether or separately.

The player has an opportunity to show Joker, i.e. 9 Clubs to other players by the time of cards dealing. In order to get that done, he must just click on the Joker card (9 Clubs). 

Rake of the game comprises 4.5% of the total bet amount + 0.5%, which is accrued in the Jackpot amount.

Open-face Seka 

Open face Seka represents the analogue of a standard Seka21, apart from the case, when the players can see the opponents’ cards at the beginning of the game.

Initially one open face card is dealt to the players. When all the players decide whether to place the bet or quit the round, the second open face card is dealt. After dealing the second card, the final bets are placed and then the third card is dealt, which automatically reveals the winner of the round.

“Seka” will be played in case the players occur to have equal points by the end of the game.


The user registered within www.leader-bet.com system is liable for his/her communication facilities and flawless operation of the internet in the process of using the system in order to receive the service. “Superbeti2014” LTD is not liable for reimbursement of the damage to the user as a result of the failure arisen in the company’s and user’s net.

Any technical bug or mechanical trouble will be considered as an improper circumstance (such as "No Spin", "Invalid Game", internet disconnection from the internet provider (at the moment of an ongoing game, when both of the users simultaneously have a problem with internet disconnection) etc.), in such case the company waives responsibility and reserves a right to consider all the bets cancelled and return the wagered amount back to the user.

Backgammon:

Before starting online Backgammon game, you need to check the rules of the game carefully. The game involves two players. The game takes place on a special board, each player has 15 checkers and a pair of dice. The board is made up of 24 sections, which are called points. The points are combined into groups having their names. Groups\' names are: from Point 1 to Point 6 is called House Board, from Point 7 to Point 12 is called Outer Board -Yard, from Point 13 to Point 18 is called Opponent\'s Yard, and from Point 19 to Point 24 is called Opponent\'s House. The House and Yard are separated by a wooden plank called the Barrier.

Backgammon game rule is as it follows - you should move your checkers into your house and then remove them from the board. A player who first removes the stones from the board is deemed the winner. The essence of the game is the following: the movement of the checkers on the board depends on what the numbers the dice lands.

Backgammon game - The Rules: the game starts.

 On our website you will be able to learn and develop your backgammon game very easily, by means of learning the detailed rules. Checkers are arranged into a starting position at the beginning of each game, each player throws one dice. The move is made by the player whose dice shows more points. Players roll the pair of dice and make their moves according to the points shown on dice, so they make the movement of the checkers.

If a player rolls two of the same number, called doubles, that player has the right to make 4 moves.

How the checkers are rightly moved on board:

Players move the checkers in opposite directions in accordance with the game rules. First of all: players must move their checkers according to the number shown on each dice. Secondly:checkers can be moved only in one direction -forward. Thirdly: numbers on each dice correspond to certain moves. Fourthly: the player has to unconditionally use the points shown on dice, in case of double -4 times, if possible.

A Checker can be moved in certain point only when:

-there is no other checker on that point;

-the point is already occupied by the checkers of the player making the moves;

- the given point is occupied by the opposing checker.

For example: if the player rolls  3 and  1, this means that he must move one checker three points forward and another one  point forward or the same checker  4 points forward if it is possible to move the checker first one point and then 3 points forward or vice versa .

If it is possible to play with the points on one dice, then the player must make this move. If it is possible to play any point separately, then the player must move with the higher number. The nuances of backgammon game rules is very important as its exact performance will allow you to master this game in the shortest period of time. 

How to hit the opponent\'s checker and move our checker from the bar:

You can hit the opponent\'s checker, in case the aimed point is occupied by a single opposing checker. This opposing checker is hit and goes to the bar (the middle of the board on the bar that divides the two sides of the playing surface) Checkers placed on the bar by being hit re-enter the game through the opponent\'s home board. Each time the player\'s checker turns on the bar, he first of all must enter the hit checker from the bar.

A player may not move any other checkers until all checkers on the bar belonging to that player have re-entered the board. Coming from the bar is possible by entering the checker on the free point of the opponent\'s house. In the course of a move, a checker may land on any point that is unoccupied or is occupied by one of the opposing checkers. In case the player fails to enter the checker from the as all opposing point is occupied by at least two checkers on each, he leaves out the moves until there appears any free or one checker point in the Opposing House.

How to bear off the checkers from board:

When a player\'s all 15 checkers are in that player\'s home board, that player may start bearing off according to the backgammon rules.

The checkers can be removed in the following ways:

-A player can bear off the checker from the point corresponding to the number shown on dice;

If there is no checker in the relevant point, then the player has right to move the checkers from those points of which nominal value is higher than the number on the dice.

David-Doubling Cube

You can play minimum up to 1 point and maximum up to 11 points. In our backgammon there acts David-Doubling Cube principle, which means the doubling or tripling the score. Maximum limit is redoubling six times or "Black" in case if the opponent offered you David and you agreed that in case of loss the opponent wins 2 points.

The whole game timer (the common timer) shows the extra time that is allocated to every move during a game. You have 1 minute for each move. If you do not move in a minute, the program automatically considers you as lost.

Top Rating:

Lider-Bet gives you a chance to play Backgammon, to get points every 15 days, get in rating (top 10 players) and win the cash prizes.

Point Collecting Method: Players earn points by winning each hand. In order to find all the players themselves in equal conditions on the basis of bet, the number of points depends on the table stakes you have played. See the table with the method of the point collection according to the stakes:

Table Stake (GEL)

Accrued Points

Up to 1.0

1

From 1.1 to 5,00

3

From 5.1 to 10.00

6

From 10.10 to 50.00

9

From 50.10 and up

12

The amount, which will be won by the ranking players following the end of the game, can be seen in the corresponding ranking table. The agreed game with the other player for the purpose of artificial collection of points is strictly prohibited in ranking game. In such case the Lider-Bet administration reserves the right to cancel the player\'s ranking points and fully restrict the player\'s participation in ranking.

Information on Stakes

The minimal stake for creating the table is 0.50 GEL and maximum -500 GEL.

Then the round selection goes i.e. to select up to which score you wish to play.  It is possible to create table with 1 up to 11 rounds.

Liderbet offers daily Backgammon tournaments

Monthly prize pool – 55 500 GEL

1. Game is played in accordance with Georgian Backgammon

2. Number of players (minimum number - 12 players, maximum number – 2048 players).

3. Classification of points:

Initial stage – game up to 1 point

Quarter-finals - game up to 2 points

Final - game up to 3 points

4. Points collecting method (“Mars” is considered as 2 points. “Double” and “Mars” are considered as 4 points).

5. The game is played in a staged manner

6. Number of winners per each tournament - 8 players

7. Game is played in accordance with the “Olympic” system.

Long Backgammon

Liderbet offers daily Long Backgammon tournaments

1. The game is played in accordance with Georgian Backgammon

2. Number of players (minimum number - 16 players, maximum number – 2048 players).

3. Classification of points:

Initial stage – game up to 1 point

Final - game up to 2 points

4. Points collecting method (“Mars” is considered as 1 point. “Double” and “Mars” are considered as 2 points).

5. The game is played in a staged manner

6. Number of winners per each tournament - 8 players

7. The game is played in accordance with the “Olympic” system.


Rake comprises 5 % + 0.5% of the total bets, accrued in the jackpot amount. rake with the amount of 0,5% will be added to each following hand.

Long Backgammon Game Rules
1. General Rules

There are two rivals in the game. The game is played on a special board, which is separated into two parts (left and right). Each player has 15 checkers that are set in so-called “start” position. Number of cubes: 2. The players roll dice in turn. Each player has a right to move the checkers of his own color.

1.1. Initial order of checkers on the board is called “start”, move from such order is called “starting move”. When starting player can take only one checker.

1.2. The player’s “move” means rolling the dice as well as displacement of checkers after rolling the dices.

1.3. Move is deemed to be done when the player passes the dices to his opponent after making his move.

2. Object of the Game

2.1. The player must pass all the checkers full circle (counterclockwise), move checkers into “home board” and then to be the first to bring them into “home board”. “Home board” is the last quarter of the playing field, which is separated from the “start” by 18 points (narrow triangles).

The term “bear off” means the move of the checkers, so that they can be sent to the “bar”. It is possible to “bear off” the checker after all checkers have been brought into “home board”.

3. Movement of the Checkers

3.1. The player rolls 2 dices simultaneously. The player moves his checkers according to the numbers shown on both dice. The roll of the dice indicates how many points, or pips, the player is to move his checkers. For example, if a player rolls 5 and 3, he may move one checker five spaces to an open point and another checker three spaces to an open point, or he may move the one checker a total of eight spaces to an open point.

It does not matter according to which point you will make your first move. Besides, you may remove only one checker from the “start”.

If there is an only checker permitted to be removed from the “start” and its move is impossible, it is allowed to remove the other checker.

It is possible to remove two checkers only in case of three following combinations:

Six – six (6**6)

Four – four (4**4)

Three - three (3**3)

If we face such situation, it is impossible to make one complete move with one checker, as the opponent’s checkers placed in the “start” make obstacle to it. If a player faces one of those combinations, he may remove two checkers from the “start”.

Note: If the first player rolls 5-5 and the second one -4-4, the latter may remove two checkers from the “start”, as the emerged obstacle will hamper the following moves.

3.3. It is not allowed to remove two checkers in accordance with the number of points shown on one dice and afterwards – in accordance with the number shown on the other dice, i.e. roll of five-four means that it is not allowed to make two moves with one checker and then make three moves with another checker (i.e. playing 5-5 with two checkers). It also concerns 4-4 situation.

3.4. If there are equal points shown on the both checkers (doubles, pairs), then the numbers of points are doubled, i.e. player plays as if he rolled 4 dices and can make 4 moves in accordance with the points shown on one dice.

3.5. The player may replace his checkers prior to completing his move at his own discretion, if it is not in contradiction with the given rules.

3.6. It is not allowed to prevent forward movement via six checkers (block) if there is no opponent’s checker in front of this block.

It is not forbidden to form blocks with six checkers, though it is not allowed to lock the opponent’s all 15 checkers.

You have a right to lock 6 points in sequence, only in case at least one checker of the opponent is placed in front of this block.

3.7. If six points are occupied by the opponent’s checkers in front of any checker, such checker can be considered as locked.

3.8. If the checkers are locked in such way that the player is not able to make any move in accordance with points shown on the dices, then the player’s points will be annulled and the checkers remain motionless.

3.9. It is permitted to place the checkers of any quantity on one field. It is not allowed to “hit” the checker on a point, which is occupied by the opponent’s checker. If the checker appears to be on a “blot”, it is called “motionless”.

3.10. If it is possible for a player to make a move according to the number of points shown on a dice, and at the same time it is impossible for him to move a checker according to the number of points shown on another dice, then the player makes only one move. The second move is annulled, as the way is blocked for the checker to make its move.

3.11. If a player is enabled to make a complete move, then he does not have a right to shorten it, even if it holds his interest, i.e. if a player prefers to play 3 while he has to play 6 according to the dice points and he has a right to make a move on 6 points, he has to move 6 points.

3.12. “Bear off” means the move, due to which the checkers appear on a bar. The player is allowed to “bear off” the checkers after all checkers have been brought into “home board”.

3.13. During the process of “bearing off”, the player has a right to use the number that corresponds to the dices at his own discretion: he may play his own checker in the “home board”, or “bear them off”. It is possible to “bear off” the checkers only from those fields, where the dices were rolled. For instance: in case of 6-3, the player may “bear off” the checker from the sixth field of the board (it is possible to play three from the 6th, 5th or 4th fields). For instance: if we have 6-5 according to the dices and at the same time the 6th and the 5th fields are not occupied with the checkers, then the players can move two checkers in sequence from the “home board” – i.e. from the fourth field, if there are no checkers either – then from the third field etc.

4. Score

4.1. When the player, who failed to win, managed to “bear off” at least one checker, such situation is called “Oin” (0-1).

4.2. When the player has “born off” all his checkers from the board and his opponent could not manage to “bear off” any of his checkers, such situation is called “Mars” (2-0).

The user registered within www.leader-bet.com system is liable for his/her communication facilities and flawless operation of the internet in the process of using the system in order to receive the service. “Superbeti2014” LTD is not liable for reimbursement of the damage to the user as a result of the failure arisen in the company’s and user’s net.

Any technical bug or mechanical trouble will be considered as an improper circumstance (such as "No Spin", "Invalid Game", internet disconnection from the internet provider (at the moment of an ongoing game, when both of the users simultaneously have a problem with internet disconnection) etc.), in such case the company waives responsibility and reserves a right to consider all the bets cancelled and return the wagered amount back to the user.

Dominoes:

The Players\' score (number of points) indicates that the open ends of the dominoes tiles equal to multiplicity of 5. The first player to reach or exceed the target number of points wins the game .

This option of the game was created in America and many consider it as the best game of dominoes. It is played as "The Time Dominos", but the aim of game is not just a "Chip out "(i.e put all of your dominoes in front of your opponent), but also to make so that the sum of the open ends will be multiplicity of five.

Out of the total of 28 tiles each player receives 7, while the rest of the tiles remain on the table face down, known as the "Boneyard ".

The player, who created the table (6-6, 5-5 and below), starts the game with the doubles.

The winner of the current round starts the new round.

Ever since the first tile is placed on, the second player\'s turn comes with the right to place his tile, one end of which matches the last doubles.

Once you put tiles on both sides horizontally, then it could be used in the vertical direction too, i.e. domino stones can be placed on all four sides. This applies only to the first doubles; later used doubles is no longer played as the first double. Overall score is calculated by all the open ends of the domino tiles (it must be a multiplicity of five).

Once a player places a tile, the last open numbers of dominoes are summarized. If this sum is divisible by five (5, 10 , 15, 20 etc.), then the player gains this point immediately. If the last tile is doubles, then both sides of the tiles are summarized. For example, a tile 5-5 equals to ten points when placed at the end of the column.

If the central doubles ("Spinner") is added a range of tiles to the left and to the right, additional vertical dominoes can be added, from which the total sum is made.

If you cannot play your tile at any stage, you can get a tile (from the Market) until you can use your one. If there is no tile left in the "Market" (at least two), and you cannot play legal game, then your opponent\'s time for playing comes. The game continues until all players are able to put the tiles. If one of them makes the move with all the tiles, the current round ends, or if both players have the tiles, but there are no possible moves, the round ends ("Riba") and the points are counted.

If a player uses all dominoes tiles, which he had in his hands and ends the hand ("Chips Out"), he is assigned points (to the nearest 5) according to the scores of the each tile left in his opponent\'s hands. This is the end of the hand and dominoes tiles are redrawn for the next hand. It continues until one of the players obtains the target point or more.

Top Rating:

Lider-Bet gives you a chance to play Dominoes, to get points every 15 days, get in rating (top 10 players) and win the cash prizes.

Point Collecting Method: Players earn points by winning each hand. In order to find all the players themselves in equal conditions on the basis of bet, the number of points depends on the table stakes you have played. See the table with the method of the point collection according to the stakes:

Table Stake (GEL)

Accrued Points

Up to 1.0

1

From 1.1 to 5,00

3

From 5.1 to 10.00

6

From 10.10 to 50.00

9

From 50.10 and up

12

The amount, which will be won by the ranking players following the end of the game, can be seen in the corresponding ranking table. The agreed game with the other player for the purpose of artificial collection of points is strictly prohibited in ranking game. In such case the Lider-Bet administration reserves the right to cancel the player\'s ranking points and fully restrict the player\'s participation in ranking.

Information on  Stakes

The minimal stake for creating the table is 0.40 GEL and maximum -500 GEL.

Then the score selection goes i.e. to select up to which score you wish to play.  The game is played up to 75,175 or 255points.

Liderbet offers daily Dominoes tournaments

Monthly prize pool – 45 000 GEL.

1. Number of players (minimum number - 16 players, maximum number – 2048 players).

2. Classification of points:

Initial stage – game up to 75 points

Quarter-finals - game up to 175 points

Final - game up to 255 points

3. Number of winners per each tournament - 8 players

4. The game is played in accordance with the “Olympic” system.


Rake of the game comprises 5.5 % + 0.5% of the total bets, accrued in the jackpot amount.

The user registered within www.leader-bet.com system is liable for his/her communication facilities and flawless operation of the internet in the process of using the system in order to receive the service. “Superbeti2014” LTD is not liable for reimbursement of the damage to the user as a result of the failure arisen in the company’s and user’s net.

Any technical bug or mechanical trouble will be considered as an improper circumstance (such as "No Spin", "Invalid Game", internet disconnection from the internet provider (at the moment of an ongoing game, when both of the users simultaneously have a problem with internet disconnection) etc.), in such case the company waives responsibility and reserves a right to consider all the bets cancelled and return the wagered amount back to the user.

CRAZY MONKEY- is a5-reel video slot game. The bonus game starts when three or more symbols of the monkey come. The screen will show 5 pieces of rope, a rope can be selected in any order, and the player selects and draws the ropes with appropriate button. In case a bunch of bananas falls down after pulling the rope, the monkey swallows them and the player wins. The given stakes are raised from 1 to 50 points and so each time. Otherwise, the heavy object falls on the head of the monkey and the bonus game is over, the winning scores are kept and added to the player\'s credits. If a player is playing on a high stakes, monkey has got a helmet on its head, which protects the monkey from a heavy object (i.e. you have a support). Super bonus game begins in case during the bonus game the player was able to remove all of the five ropes successfully.

There appear 2 frames on the screen, the player must guess in which of them the winning points are. In case of failure the super bonus game is over, though already gained bonus points are not lost. During the Double Game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer. The player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the player is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

FRUIT COCKTAIL -is a5-reel video slot game. The game replaces the following symbols: watermelon, pear, lemon, apple, apricots and cherries. When three strawberries come on the screen, the player has only one attempt, if there are 4 strawberries he has two attempts and in case of 5 -he has three attempts. Bonus game progresses apart from the player. In the centre of the screen there are 3 drums; pictures of symbols are placed on its perimeter. Each has its own value. The high-speed moving shine moves in the clockwise direction (that is successively moving onto the symbols). After some time the light is slowed down and the drums stop successively. If it lands on a symbol that will be fixed on one drum, then the profits is the value of symbol (object) multiplied by the betting amount. If it lands on a symbol that is not fixed on one of the drums, then profits will not grow. If it lands on the "EXIT" -, then a bonus game attempt is one less than before, if it was only one attempt, the bonus game ends, and in case of more attempts, the bonus game continues until all the attempts run out. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer; the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

GNOME- is a5-reel video slot game. In this game Joker symbol is the "GNOME". In case 3 or more cart symbol appears, the bonus game begins. In the game the player can open carts in any order, which places the precious stones. In case a player guesses which precious stone it is, the player will gain the respective winning. When the dirt symbol appears in the cart, bonus game ends. Super bonus game begins in case all the cart is successfully opened and the gnome does not become dirty. The player has to guess the chest with treasure. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

ISLAND- is a 5-reel video slot game. If 3 or more of island symbols appear on the screen, the bonus game begins. In bonus game the player has to choose the way he wants to reach the island. If hemeets a shark on the way, the bonus game is over. In case of success, the player is given a prize and he reaches the island. He must choose one direction from five on every step. Dolphin symbol is a joker and substitutes all symbols except the symbol of the island. Super bonus game starts after the man swims to the island. The game objective is to obtain haunch, one of which is into the trap. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

KEKS-is a5-reel video slot game. When 3, 4 or 5 baking furnace appear on the screen, the bonus game starts. In the game the player can open five furnaces with dishes in any order for which he will receive the award, the amount of awardis shown on dish.If the smoke appears, the game is over.. Super bonus game begins when all furnace with dishes are opened.  The screen will show two bushes, in one of which there is a cakeand in the second one -  the wolf. If a playerfinds the cake, then the player gets the relevant winning. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

LUCKY HAUNTER- is a5-reel video slot game. Three or more caps on the screen give the player the opportunity to move to the bonus game. During the bonus game, the player must open five caps in any order, on the back side of which is shown the amount of profit. The bonus game ends when there appears the cap with inscription "Exit". Super bonus game begins when there is no cap with inscription "Exit" during the bonus game. Two covered plates are displayed on the screen, on the one of which there is a fried chicken and on the other one- fish bones. One of them can be disclosed by pressing the appropriate button. If a player correctly guesses a plate with a chicken on it, then he will gain the profit, which will be added to the existing credits. During the Double game, the player is given the chance to double hisprofit in case he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

PIRATE-is a5-reel video slot game. Joker replaces any symbol except a chest and a barrel. The game has two bonus games: the so-called (Chest). When three or more box appears, a player opens the chests. Number of attempts depends on the number of the chests on the screen; any of them could hold the treasure; in case a bone is found at the opening of the symbols, the game ends. When a barrel appears, the player opens it by stopping one or two dices. Each barrel contains a precious stone. The bonus game ends as soon as an empty barrel appears. The double game gives the player a chance to double his winnings. During the Double game, the player is given the chance to double hisprofit. The player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

 RESIDENT -is a5-reel video slot game. A Joker symbol substitutes all symbols except reward and a safe. In case of 3, 4 and 5 safes arrival, the bonus game starts: 4 Safes are displayed on the screen; the player can open them in any order. Each of them hides the object with the determined ratio of profit. If dynamite is found in safe, the player leaves the bonus game. The exception is Dynamite (with fire-extinguisher) which depends on a stake. In case of successful opening of all four safes, Super Bonus Game begins. The screen displays 2 doors: the player\'s task is to guess the hidden wireless operator girl beyond the door. In case of identification, the player takes a profit, which will be fixed above the opened door.

During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

ROCK CLIMBER-is a5-reel video slot game. Joker substitutes any symbol except the rope and the snowflake. When three or more ropes appear, the bonus game starts. It gives a player the chance to conquer a mountain peak. One can choose a sequence of ropes during the bonus game, by which the player wants to climb the mountain. If the chosen rope is not attached onto the cave, he gains his profits. Otherwise, the game stops. If the peak is reached without obstacles, the player receives a grand prize, respectively to a bet. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

SWEET LIFE 2 is a5-reel video slot game. When there appear three or more "beehives", the bonus game starts. 5 beehives are displayed on the screen, the player can open the hives in any order; one of them houses the bees, while others contain the honeycomb with honey in it. In case the bees fly out of the beehives, the bonus game ends. And super bonus game starts if the player opens all the hives successfully. Super Bonus:  a Bear and 2 casks will be displayed on the screen; the player has to guess which of them contains the honey; in case of the bee identification the player leaves the game without a win. The doubling of the game lies in the fact that in case of doubling the bear goes up in the tree, where bee hives are hanging on both sides of the trees. If a player chooses the hive full of honey, then the profits will double, and if the bees fly out of the hives, this means that profits will not double. The player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

N

Name of Game

Minimum

Maximum

Maximum

Bet

Bet

Payment of winning

GEL

GEL

GEL

1

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250

2

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250

3

Gnome

0.01

2.25

6250

4

Island

0.01

2.25

6250

5

Keks

0.01

2.25

6250

6

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250

7

Pirate

0.01

2.25

6250

8

Resident

0.01

2.25

6250

9

Rock Climber

0.01

2.25

6250

9

Fruit Cocktail 2

0.01

2.25

6250

10

Sweet Life

0.01

2.25

6250

Slot Mix

 The Game modification is video slot. The principles of the games given below are the same, the difference lies in images of symbols and the types of winning combinations. These games do not have doubling mode. As a result of making profitable combinations, the points are automatically added to a player\'s credit.  The profitable combinations in game are fixed from left to right and from above to below except for the Scatter. All the profits are also fixed on the lines selected by the player, the Scatter appeared on the screen provides the profits at any position. The maximum profit will be paid for the lines chosen by the maximum bet. The scatter in free games adds profits. All winnings are shown in credits  in the form of the points on the screen.

Angry Birds- A 10-payline game. The payment occurs from left to right on the active lines. Joker substitutes all symbols except for the Scatter. Scatter changes all symbols except for the Joker and provides free spinnings.

Angry Birds Christmas Edition - A 10-payline game. The payment occurs from left to right on the active lines. Joker substitutes all symbols except for the Scatter. Scatter changes all symbols except for the Joker and provides  free spinnings. 

Aero

Auto,

Butterfly

Lion

Nixterida

 Sea world

Snake:

An 8-payline and 3-reel video slot game with corresponding multiplier on each line. When nine piece mosaic symbols come into the Bonus game, the random numbers are randomly multiplied by the random prizes. Bonus game may be repeated during the bonus game. The players have denomination system, i.e. the cost of one credit in the currency of Georgian GEL, 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 020; 0.50; 1.00 GEL. These plays do not have doubling mode. 

Robinson - A 21 - payline game. The winning occurs on the active line from left to the right. If 3, 4 or 5 Ships appear on the screen, the bonus game "ship" begins. The concept of the bonus game is that a player must carry as many cargos to the fleet as possible. The bonus game "food" starts when the symbol of 3, 4 or 5 foods appear on the screen. The aim of a player is to deliver as much food to the hungry people as he can. The game has doubling system.

Bratva - A 21 - payline game. The winning occurs on the active line from left to the right. If 4 or 5 symbols of Thief appear on the active line, the bonus game "Thief" begins. 5 buildings are displayed on the screen. Only one of them is provided with signalisation. The aim of the thief is to steal as many things from the house as he can. The bonus game "Bandit" starts when 4 or 5 symbols of Bandit appear on the screen. There may be handcuffs, weapon or money in the bag. The game has prolongation system. 

Gold of Party - A 21 - payline game. The winning occurs on the active line from left to the right. During the bonus game a player chooses an envelope, in which bonus points are hidden. During the bonus game "Satellite", a player has several attempts to send the satellite towards one of the 4 planets. If the Satellite reaches the planet, then a flag will be displayed on it, where gained points are shown. The game has the prolongation system. 

Around the World  - payline game. The winning occurs on the active lines from left to the right. The bonus game starts when the symbols of Train appear on the screen. 5 railways are shown in the game. A player chooses one way. Winning occurs in line with finding hidden prizes on these ways.  The profit of a player may be netted in case he chooses the wrong way. The bonus game starts after the symbol of WHREE DOORS MAGIC ROOM appears on the screen. A player must choose one of the 3 doors. The game has doubling system.   

Bazar - A 21 payline game. The winning occurs on the active lines from left to the right. Joker substitutes all symbols except the symbols of an Old Woman, Watch and Marketer. The bonus game "Buing Watermelon" starts when 3,4 or 5 symbols of the Marketer appear on the screen. A player chooses a watermelon. The heavier watermelon is, more profitable is the game. The bonus game "Watch" starts when 3 or more symbols of Clock appear on the screen. A player has the opportunity to choose the type and brand of the watch. The more precious the Watch is, more profit a player gains. The game has doubling system.   

Anubis SecretA 9-payline and 5-reel video slot game. The symbol of the "Sphinx" is Joker, which substitutes all symbols except the Scatter symbol (Boat). When 3 or more symbols of "Scatter" (Boat) appear on the screen, it gives the chance of 45 free games. During free game the random symbol will be selected, which substitutes all the other symbols. During the free games it is possible to win other free games.

Dream of KingA 9-payline and 5-reel video slot game. The symbol of the "Woman" is Joker, which substitutes all symbols except the Scatter symbol (Red Stone). When 3 or more symbols of "Scatter"  appear on the screen, it gives the chance of 45 free games. During free game the random symbol will be selected, which substitutes all the other symbols. During the free games it is possible to win other free games.

Lucky MagicA 9-payline and 5-reel video slot game. The symbol of the "Woman" is Joker, which substitutes all symbols except the Scatter symbol (Sky Blue Circle). When 3 or more symbols of "Scatter" appear on the screen, it gives the chance of 45 free games. During free game the random symbol will be selected, which substitutes all the other symbols. During the free games it is possible to win other free games.

The Big Money ScentA 9-payline and 5-reel video slot game. The symbol of the "Man" is Joker, which substitutes all symbols except the Scatter symbol (Woman). When 3 or more symbols of "Scatter" appear on the screen, it gives the chance of 20 free games. During free game the random symbol will be selected, which substitutes all the other symbols. During the free games it is possible to win other free games.

The Big Money ScentA 9-payline and 5-reel video slot game. The symbol of the "Submarine" is Joker, which substitutes all symbols except the Scatter symbol (Chest). When 3 or more symbols of "Scatter" appear on the screen, it gives the chance of 15 free games. During free game the random symbol will be selected, which substitutes all the other symbols. During the free games it is possible to win other free games.

Name of the Game

Minimum Bet

Maximum Bet

Payment of Maximum Profit

GEL

GEL

GEL

1

Angry Birds

0.01

2100

500000

2

Angry Birds Christmas0.01

0.01

2100

500000

3

Aero

0.64

3.20

6400.00

4

Auto

0.64

3.20

6400.00

5

Butterfly

0.64

3.20

6400.00

6

Lion

0.64

3.20

6400.00

7

Nixterida

0.64

3.20

6400.00

8

Sea World

0.64

3.20

6400.00

9

Snake

0.64

3.20

6400.00

10

Robinson

0.01

2100

100000.00

11

Bratva

0.01

2100

100000.00

12

Gold of party

0.01

2100

100000.00

13

Around the World

0.01

2100

100000.00

14

Bazar

0.01

2100

100000.00

15

Anubis Secret

0.01

9

9000.00

16

Dream of King

0.01

9

9000.00

17

Luky Magic

0.01

9

9000.00

18

The Big Money Scent

0.01

9

9000.00

19

Submarine Adventure

0.01

9

9000.00

IGROSOFT

PIRATE-is a5-reel video slot game. Joker replaces any symbol except a chest and a barrel. The game has two bonus games: the so-called (Chest). When three or more box appears, a player opens the chests. Number of attempts depends on the number of the chests on the screen; any of them could hold the treasure; in case a bone is found at the opening of the symbols, the game ends. When a barrel appears, the player opens it by stopping one or two dices. Each barrel contains a precious stone. The bonus game ends as soon as an empty barrel appears. The double game gives the player a chance to double his profit. You need to predict the result of the rolled dice - a pair of red or black odd. In case of success the player\'s amount is doubled. Otherwise the sum is netted.

PIRATE 2 -Basic and super bonus game is the same as in the game PIRATE. Joker replaces any symbol except a chest and a barrel. The game has two bonus games: the so-called (Chest) when three or more box appears a player opens the chests. Number of attempts depends on the number of the chests on the screen; any of them could hold the treasure; in case a fishbone is found at the opening of the symbols, the game ends. When a barrel appears, the player opens it by stopping one or two dice. Each barrel contains a precious stone. The bonus game ends as soon as an empty barrel appears. The double game gives the player a chance to double his profit in case he opens the card higher than the dealer. Number of attempts is displayed on the screen. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

CRAZY MONKEY- is a5-reel video slot game. The bonus game starts when three or more symbols of the monkey come. The screen will show 5 pieces of rope, a rope can be selected in any order, and the player selects and draws the ropes with appropriate button. In case a bunch of bananas falls down after pulling the rope, the monkey swallows them and the player wins. The given stakes are raised from 1 to 50 points and so each time. Otherwise, the heavy object falls on the head of the monkey and the bonus game is over, the winning scores are kept and added to the player\'s credits. If a player is playing on a high stakes, monkey has got a helmet on its head, which protects the monkey from a heavy object (i.e. you have a support). Super bonus game begins in case during the bonus game the player was able to remove all of the five ropes successfully.

There appear 2 frames on the screen, the player must guess in which of them the winning points are. In case of failure the super bonus game is over, though already gained bonus points are not lost. During the Double Game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer. The player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the player is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

RESIDENT -is a5-reel video slot game. A Joker symbol substitutes all symbols except reward and a safe. In case of 3, 4 and 5 safes arrival, the bonus game starts: 4 Safes are displayed on the screen; the player can open them in any order. Each of them hides the object with the determined ratio of profit. If dynamite is found in safe, the player leaves the bonus game. The exception is Dynamite (with fire-extinguisher) which depends on a stake. In case of successful opening of all four safes, Super Bonus Game begins. The screen displays 2 doors: the player\'s task is to guess the hidden wireless operator girl beyond the door. In case of identification, the player takes a profit, which will be fixed above the opened door.

During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

KEKS-is a5-reel video slot game. When 3, 4 or 5 baking furnace appear on the screen, the bonus game starts. In the game the player can open five furnaces with dishes in any order for which he will receive the award, the amount of awardis shown on dish.If the smoke appears, the game is over.. Super bonus game begins when all furnace with dishes are opened.  The screen will show two bushes, in one of which there is a cakeand in the second one -  the wolf. If a playerfinds the cake, then the player gets the relevant winning. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

GNOME- is a5-reel video slot game. In this game Joker symbol is the "GNOME". In case 3 or more cart symbol appears, the bonus game begins. In the game the player can open carts in any order, which places the precious stones. In case a player guesses which precious stone it is, the player will gain the respective winning. When the dirt symbol appears in the cart, bonus game ends. Super bonus game begins in case all the cart is successfully opened and the gnome does not become dirty. The player has to guess the chest with treasure. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

FRUIT COCKTAIL -is a5-reel video slot game. The game replaces the following symbols: watermelon, pear, lemon, apple, apricots and cherries. When three strawberries come on the screen, the player has only one attempt, if there are 4 strawberries he has two attempts and in case of 5 -he has three attempts. Bonus game progresses apart from the player. In the centre of the screen there are 3 drums; pictures of symbols are placed on its perimeter. Each has its own value. The high-speed moving shine moves in the clockwise direction (that is successively moving onto the symbols). After some time the light is slowed down and the drums stop successively. If it lands on a symbol that will be fixed on one drum, then the profits is the value of symbol (object) multiplied by the betting amount. If it lands on a symbol that is not fixed on one of the drums, then profits will not grow. If it lands on the "EXIT" -, then a bonus game attempt is one less than before, if it was only one attempt, the bonus game ends, and in case of more attempts, the bonus game continues until all the attempts run out. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer; the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

CRAZY MONKEY 2 - is a 5-reel video slot game. Basic and super bonus game is the same as in the game CRAZY MONKEY. The bonus game starts when three or more symbols of the monkey appear. The screen will show 5 pieces of rope, a rope can be selected in any order, and the player selects and draws the ropes with appropriate button. In case after the drawing a bunch of bananas drops, the monkey swallows them and the player wins. The given stakes are raised from 1 to 50 points and so each time. Otherwise, the heavy object falls on the head of the monkey and the bonus game is over, the winning scores are kept and added to the player\'s credits. If a player is playing on a high stakes, monkey has got a helmet on its head, which protects the monkey from a heavy object (i.e. you have a support). Super bonus game begins in case during the bonus game the player was able to remove all of the five ropes successfully.

There appear 2 treasures on the screen, the player must guess in which of them the winning points are. In case of failure the super bonus game is over, though already gained bonus points are not lost. But if there appears a spider in the screen, the super prize is lost. During the Double Game the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer. The player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not doubled. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

FRUIT COCKTAIL 2 -is a5-reel video slot game. Basic and super bonus game is the same as in the game FRUIT COCKTAILJoker substitutes the following symbols: orange, lemon, apple, bananas, pear and watermelon. When three bonus symbols come on the screen, the player has only one attempt in bonus, if there are 4 bonus symbols he has two attempts and in case of 5 -he has three attempts. Bonus game progresses apart from the player. In the centre of the screen there are 3 drums; pictures of symbols are placed on its perimeter. Each has its own value. The high-speed moving shine moves in the clockwise direction (that is successively moving onto the symbols). After some time the light is slowed down and the drums stop successively. If it lands on a symbol that will be fixed on one drum, then the profits is the value of symbol (object) multiplied by the betting amount. If it lands on a symbol that is not fixed on one of the drums, then profits will not grow. If it lands on the "EXIT" -, then a bonus game attempt is one less than before, if it was only one attempt, the bonus game ends, and in case of more attempts, the bonus game continues until all the attempts run out. When 3 "Free Game" appear on the screen, 10 free games start. When there appear 4 symbols, - 20 free games; and 5 such symbols-50 free games. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer; the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

GARAGE -is a5-reel video slot game. The bonus game starts when three or more symbols of the box appear. The screen will show 5 boxes that must be opened in any order. If there is an object in the box that differs from inspector, the player will gain the profit. Otherwise the bonus is over. In addition, there is profit on three subjects, the information of which is written on the back side of the Garage. If 3 or 5 padlocks are displayed on the screen, then the second bonus is opened. In the game it is possible to open the padlocks successively, which are located on the Garage. Each lock requires a key to open. In addition, if the Super Key (help) is found during the game, it gives the chance to open any lock only once. After all the padlocks are open, garage doors open and the player will see the car and receive additional profit (Super prize), which will be displayed on the screen on the car\'s number plate. During the Double game, the player is given the chance to double his profit in case he opens a higher card than the dealer; the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

ISLAND- is a 5-reel video slot game. If 3 or more of island symbols appear on the screen, the bonus game begins. In bonus game the player has to choose the way he wants to reach the island. If hemeets a shark on the way, the bonus game is over. In case of success, the player is given a prize and he reaches the island. He must choose one direction from five on every step. Dolphin symbol is a joker and substitutes all symbols except the symbol of the island. Super bonus game starts after the man swims to the island. The game objective is to obtain haunch, one of which is into the trap. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

ISLAND 2- Basic and super bonus game is the same as in the game ISLAND. If 3 or more of island symbols appear on the screen, the bonus game begins. In bonus game the player has to choose the way he wants to reach the island. If hemeets a shark on the way, the bonus game is over. In case of success, the player is given a prize and he reaches the island. He must choose one direction from five on every step. Dolphin symbol is a joker and substitutes all symbols except the symbol of the island. Super bonus game starts after the man swims to the island. The game objective is to obtain haunch, one of which is into the trap. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

LUCKY HAUNTER- is a5-reel video slot game. Three or more caps on the screen give the player the opportunity to move to the bonus game. During the bonus game, the player must open five caps in any order, on the back side of which is shown the amount of profit. The bonus game ends when there appears the cap with inscription "Exit". Super bonus game begins when there is no cap with inscription "Exit" during the bonus game. Two covered plates are displayed on the screen, on the one of which there is a fried chicken and on the other one- fish bones. One of them can be disclosed by pressing the appropriate button. If a player correctly guesses a plate with a chicken on it, then he will gain the profit, which will be added to the existing credits. During the Double game, the player is given the chance to double hisprofit in case he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

ROCK CLIMBER-is a5-reel video slot game. Joker substitutes any symbol except the rope and the snowflake. When three or more ropes appear, the bonus game starts. It gives a player the chance to conquer a mountain peak. One can choose a sequence of ropes during the bonus game, by which the player wants to climb the mountain. If the chosen rope is not attached onto the cave, he gains his profits. Otherwise, the game stops. If the peak is reached without obstacles, the player receives a grand prize, respectively to a bet. During the Double game, the player is given the chance to double his winnings, if he opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

SWEET LIFE- is a5-reel video slot game. When there appear three or more "beehives", the bonus game starts. 5 beehives are displayed on the screen, the player can open the hives in any order; one of them houses the bees, while others contain the honeycomb with honey in it. In case the bees fly out of the beehives, the bonus game ends. And super bonus game starts if the player opens all the hives successfully. Super Bonus:  a Bear and 2 casks will be displayed on the screen; the player has to guess which of them contains the honey; in case of the bee identification the player leaves the game without a win. The doubling of the game lies in the fact that in case of doubling the bear goes up the tree, where bee hives are hanging on both sides of the trees. If a player chooses the hive full of honey, then the profits will double, and if the bees fly out of the hives, this means that profits will not double. The player can stop the double game and take his profit at any level.

SWEET LIFE 2-Basic and super bonus game is the same as in the game SWEET LIFE. When there appear three or more "beehives", the bonus game starts. 5 beehives are displayed on the screen, the player can open the hives in any order; one of them houses the bees, while others contain the honeycomb with honey in it. In case the bees fly away from the beehives, the bonus game ends. And super bonus game starts if the player opens all the hives successfully. Super Bonus:  a Bear and 2 casks will be displayed on the screen; the player has to guess which of them contains the honey; in case of the bee identification, the player leaves the game without a win. During the Double game, the player is given the chance to double hisprofit in casehe opens a higher card than the dealer;the player must choose one of the 4 faced down cards. If the player\'s selected card is higher than the dealer\'s card, then the profits will double. If the player\'s chosen card is equal to the dealer\'s card, then the profit is not affected. And if the player\'s card is lower than the dealer\'s, then the profit is netted. The player can stop the double game and take his profit even when the dealer\'s card is unlocked.

N

Name of Game

Minimum

Maximum

Maximum

Bet

Bet

Payment of maximum Profit

GEL

GEL

GEL

1

Pirate

0.01

2.25

6250

2

Pirate2

0.01

2.25

6250

3

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250

4

Resident

0.01

2.25

6250

5

Keks

0.01

2.25

6250

6

Gnome

0.01

2.25

6250

7

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250

8

Crazy Monkey2

0.01

2.25

6250

9

Fruit Cocktail 2

0.01

2.25

6250

10

Garage

0.01

2.25

6250

11

Island

0.01

2.25

6250

12

Island 2

0.01

2.25

6250

13

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250

14

Rock Climber

0.01

2.25

6250

15

Sweet Life

0.01

2.25

6250

16

Sweet life 2

0.01

2.25

6250

Mega Jack

Modification of the games is video slot. Options allow you to define player\'s total credit of each bet, as well as games with different credits (bets). There are four 5-reel and 21-payline games: CHAMPAGNE, SLOT-OPOL, SLOT-O-POL DELUXE, AZTECA GOLD. The game is going on the screen. Below the screen there are buttons with different meanings, which allow the player to play. Help - is the button for the information on game and wins; Auto start - Automatic startup button; Lines- button for number of lines; Start, Take win - button for starting the game, for leaving the bonus and double games; Double Bet - a bet selector, a double shift .The game starts with by clicking on the "start " button if the credits are not equal to zero. The player puts his bet on the number of lines by the (BET) button. By "Help" (INFO) button you can see the reference containing payoff tables and rules of the game.

 When the reel stops after the spinning, the player will see his profits (if the profit is fixed). The profitable combinations are summarized. As soon as the profit is fixed on the screen, the player is given two chances: first-be satisfied with the profit amount or choose the risk-game-alternative of (doubling) combination. The risk game starts by pressing the button in case of the win of the lines. The essence of doubling is the following: in the doubling game the player is given the chance to increase his profit by opening the higher card than the dealer. The player can stop the doubling game and take his profit by pressing the button. In case of success the profits are doubled, otherwise the amount is netted. The games have Denomination System, i.e. the value of one credit to the Georgian GEL. 1 credit of 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00; 2.00; 3.00 GEL Each game has the bonus game as well:

AZTEC GOLD -A 21-payline and 5-reel video slot game. Golden Mask is the Joker and on  2, 3 and 4 reels it substitutes all symbols except the Scatter symbol. When the symbol of 3 Pyramids appear on 3, 4 and 5 reels, there begins 2-level bonus game.  The player has the chance for choosing three attempts which gives the relevant winnings. If the Diamond Pyramid is chosen, the second stage of the bonus game - the Diamond bonus starts. During the Diamond Bonus the player goes into the Pyramid where he can open the stone departments at various levels giving the corresponding winnings. The highest level is the Dragon, which gives us the highest winning chance. Move mode: At any winning combination with its winning the player can choose the double mode. 5 cards appears on the screen - one open (the dealer\'s), the rest of 4 -  closed. From these faced down cards the player must open the higher card than the dealer in order to double his profits. In case of doubling, the program asks a player whether he wants to continue doubling game or not. In case of refusal, gained doubled points are accrued to a player\'s account and he automatically quits the doubling game.

 CHAMPAGNE -A 21-payline and 5-reel video slot game. Five champagne bottles is a bonus. The player chooses one of the five bottles displayed on the screen in which the profits are shown. 3, 4 or 5  dollar icons give us 15 free games. Doubling mode: In case of any winning combination, a player can choose to double mode along with his winnings. 5 cards appears on the screen - one open (the dealer\'s), the rest of 4 closed. From these faced down cards the player must open the higher card than the dealer in order to double his profits. In case of doubling, the program asks a player whether he wants to continue doubling game or not. In case of refusal, gained doubled points are accrued to a player\'s account and he automatically quits the doubling game.

 SLOT-O-POL - A 21-payline and 5-reel video slot game. There are two bonuses in game: one the bonus of Dice and the second the bonus of the Spinning Wheel. Five dice on the screen gives the dice bonus. There appears square plaque on the screen which is marked with different symbols. A hand depicted in the center of the board is rolling the dice. Afterwards, the program starts counting various symbols in the line with the displayed number on the dice in clockwise order which points out the winnings. The bonus ends if your counted symbols coincide with the Handcuff symbol. In case of 3, 4 or 5 "SPIN" symbols, the Spinning Wheel bonus starts. The flash depicted on screen wheel moves in clockwise order, a player take the winning relevant to the symbol on which it stops. If Three "SPIN" appear, then the player has 1 spinning attempt. When there are five "SPIN", he takes 6 attempts. The bonus winning sum is added to the player\'s credits in points. In case of any winning combinations the player is also given the chance to double the game. There appear 5 cards on the screen-- one open (the dealer\'s), the rest of 4 - closed. From these faced down cards the player must open the higher card than the dealer in order to double his profits. In case of doubling, the program asks a player whether he wants to continue doubling game or not. In case of refusal, gained doubled points are accrued to a player\'s account and he automatically quits the doubling game.

 SLOT-O-POL DELUXE - A 21-payline and 5-reel video slot game. There are two bonuses in game: one the bonus of Dice and the second the bonus of the Spinning Wheel. Five dice on the screen gives the dice bonus. There appears square plaque on the screen which is marked with different symbols. A hand depicted in the center of the board is rolling the dice. . Afterwards, the program starts counting various symbols in the line with the displayed number on the dice in clockwise order which points out the winnings. The bonus ends if you counted symbols coincide with the Handcuff\'s symbol. In case of 5 "SPIN" symbols the Spinning Wheel bonus starts.. If 5 "SPIN" appear, then the player has 9 spinning attempts. Doubling Mode: in case of any winning combinations, a player is also given the chance to double the game. There appears 5 cards on the screen-- one open (the dealer\'s), the rest 4 -  closed. From these faced down cards the player must open the higher card than the dealer in order to double his profits. In case of doubling, the program asks a player whether he wants to continue doubling game or not. In case of refusal, gained doubled points are accrued to a player\'s account and he automatically quits the doubling game.

Name of game

Minimum Bet

Maximum Bet

Payment of the max.winning

GEL

GEL

GEL

1

Aztec Gold

0.01

63.00

4000.00

2

Champagne

0.01

63.00

4000.00

3

Slot-o-Pol

0.01

63.00

4000.00

4

Slot-o-Pol deluxe

0.01

63.00

4000.00

ARISTOCRAT:

Modification of the games is video slot. The game goes on in the screen. Below the screen there are the buttons with different meanings in accordance with the different games, by means of which a player has an opportunity to play.   1 Line, 5 Lines, 10 Lines, 15 Lines, 20 Lines,25 Lines, 35 Lines, 50 Lines -  line selection buttons; Help - is the button for the information on game and wins; Auto start - Automatic startup button; Start - Take Win - Start Game, Bonus and Doubling Game, Exit Game button; Gamble, Bet one- button for starting the doubling games and choosing the bet; The game starts by clicking on the "start " button if the credits are not equal to zero. The player puts his bet on the number of lines by the (Gamble) button. Via "Help" (INFO) button you can see the reference containing payoff tables and rules of the game.

 When the reel stops after the spinning, the player will see his winnings (if the winnings are fixed). The profitable combinations are summarized. As soon as the winning is fixed on the screen, the player is given two chances: first-be satisfied with the winning amount or choose the risk-game-alternative of (doubling) combination. The risk game starts by pressing the button (Gamble) in case the lines win. Doubling mode: in the doubling game a player must guess red and black cards, will it be the suit of red Diamonds and Hearts or the suit of black Spades and Clubs. The amount doubles if the player guesses only red and black cards. But if the player guesses the color and the suit, the winnings are multiplied by 4. The winning combination in game are fixed from left to right except the Scatter. Also the winning is fixed on the lines chosen by a player. The Scatter symbol gives the meanings at any position. The maximum winnings will be paid in accordance with the lines chosen by the maximum bet. The Scatter adds the profit during free games. All the winnings are shown in credits (points) on the screen.. The games have Denomination System, i.e. the value of one credit to the Georgian GEL. 1 credit of 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.10; 0.15; 0.20, 0.30; 0.40;  0.50; 1.00 GEL

5 Dragons - A 5-payline and 5-reel video slot game. Green Dragon symbol is the Joker and substitutes all the symbols except for the Scatter. Different colors of Dragons during the free games appear on the 2nd, 3rd, and 4th reels. They change all the symbols except for the Scatter. Doubling mode: A player must guess cards of red and black color correctly, will it be the suit of red Diamonds and Heart or the suit of black Spades and Clubs. The sum doubles only in case a player guesses color of the card.  The sum is quadruplicated in case a player guesses the suit and color of the card.  

50 Lions - A 50-payline and 5-reel video slot game. When 3 Scatter (Protean symbol) appear on the screen, the player is given the chance to play 10 free games. During each free game extra Joker (Diamond) is added on 2nd, 3rd , 4th  and 5th  reels. 5 free games may appear only once during the free games. Doubling mode: A player must guess cards of red and black color correctly, will it be the suit of red Diamonds and Heart or the suit of black Spades and Clubs. The sum doubles only in case a player guesses color of the card.  The sum is quadruplicated in case a player guesses the suit and color of the card.  

Choy Sun Doa - A 5-payline and 5-reel video slot game. The symbol of a Man with hat is Joker and substitutes all the symbols except for the Scatter. It appears on the 2nd, 3rd, and 4th reels. When 3 symbols of Scatter appear, it gives the chance for free games, during which a player must choose one of the 5 fish. Each provides the chance for a relevant free game. Doubling mode: A player must guess cards of red and black color correctly, will it be the suit of red Diamonds and Heart or the suit of black Spades and Clubs. The sum doubles only in case a player guesses color of the card.  The sum is quadruplicated in case a player guesses the suit and color of the card.       

Dolphin Treasure - A 20-payline and 5-reel video slot game. The Sun symbol is the Joker and substitutes all the symbols except for the Scatter (Chest with jewels.) and doubles the profit when it substitutes the symbols. When 3, 4 or 5 symbols of Scatter appear on the screen, it gives a chance for 15 free games. One can win other free games during the free games. Doubling mode: A player must guess cards of red and black color correctly, will it be the suit of red Diamonds and Heart or the suit of black Spades and Clubs. The sum doubles only in case a player guesses color of the card.  The sum is quadruplicated in case a player guesses the suit and color of the card.       

Queen of the Nile - A 20-payline and 5-reel video slot game. The symbol of "Cleopatra" is the Joker and substitutes all the symbols except for the Scatter (Pyramids.) and doubles the profit when it substitutes the symbols. When 3 or more symbols of Pyramids appear on the screen, it gives 15 free games. One can win other free games during the free games. . Doubling mode: A player must guess cards of red and black color correctly, will it be the suit of red Diamonds and Heart or the suit of black Spades and Clubs. The sum doubles only in case a player guesses color of the card.  The sum is quadruplicated in case a player guesses the suit and color of the card.       

Queen of the Nile II - A 25-payline and 5-reel video slot game. The principle of  basis and bonus game is the same as of "Queen of the Nile".The symbol of Cleopatra is the Joker, which substitutes all the symbols except for the Scatter (Pyramid) and doubles the profit when it substitutes the other symbols. 3 or more symbols of pyramid on the screen give a chance to play free games. During the free game, a player must choose one of 4 types of Pyramids which have their relevant multiplier. One can win other free games during the free games. Doubling mode: A player must guess cards of red and black color correctly, will it be the suit of red Diamonds and Heart or the suit of black Spades and Clubs. The sum doubles only in case a player guesses color of the card.  The sum is quadruplicated in case a player guesses the suit and color of the card.       

Name of game

Minimum bet

Maximum bet

Payment of the max. bet

1

5 Dragons

0.25

900.00

10000

2

50 Lions

0.01

5000.00

10000

3

Chou Sun Doa

0.01

625.00

10000

4

Dolphin Treasure

0.01

2000.00

10000

5

Queen of Nile

0.01

2000.00

10000

6

Queen of Nile II

0.01

2500.00

10000

Electronic Roulette:

Roulette is easy to learn and at the same time very exciting game. The game allows you to place a variety of bets and combinations.

 Roulette wheel has 36 numbers from 1 to 36 - and it also includes 0. Each figure holds a special color - black and red, while 0 is indicated in green.

The game begins when a player or players place their bets on the table with the figures, which actually reflects the same numbers placed on the Roulette wheel. When the acceptance of bets stops, the dealer rolls the white ball. The acceptance of bets is terminated as soon as the dealer rolls the white ball. At this time, the dealer declares that the bets will no longer be accepted ("no more bets") this means that players will no longer have the right to bet. Then the ball falls on one of these figures, which means that the figure for this roll is profitable, which becomes the basis of the proportion of the profit to be paid to the winners, and the  money of the players, who lost the game, belongs to the casino.

While playing the roulette, players are restricted within the minimum and maximum amounts of bets, i.e. the players cannot place the bet, which is lower than minimum and higher than maximum bet established by the casino.  The minimum and maximum bets are determined by the casino individually.

The license N19-06/087 on utilization of Game-playing machine (Construction Number #ODX1007. 1-20; Year of manufacture: 2007; Manufacturer country: Bosnia - Herzegovina) is kept at the saloon of the functional game-playing machines at the following address: N 4 area, 1st floor, N 2 Baratashvili str. Tbilisi, where video recorder camera is installed (the video frame is delivered to the website www.lider-bet.com) and the above-mentioned game-playing machine is utilized only for the participants in internet-games (who place their bet via internet) which does not concern the guests gambling in the saloon of live game-playing machines.

A player can choose denominations at his discretion from 0,01 up to 0,50 GEL. Each denomination has its minimum and maximum sum limits that are specified according to the following formula:

Bet

Bet Amount

Number

Min. coefficient * 20

2 - number

Min. coefficient

3 - number

Min. coefficient * 60

4 - number (Corner)

Min. coefficient * 80

6 - number

Min. coefficient * 120

Section (12 numbers )

Min. coefficient * 100

Column (12 numbers)

Min. coefficient * 100

1 - 18 or 19 - 36

Min. coefficient * 200

Odd or even

Min. coefficient * 200

color (black or red)

Min. coefficient * 200

Here is an example of the principle of payment of the profit in accordance with the bet placed by a player, in case desirable figure for a player was fixed.

Bet

Payment

Number

35 : 1

2 - numbers (Split)

17 : 1

3 - numbers

11 : 1

4 - numbers (Corner)

8 : 1

6 - Number

5 : 1

Section (12 numbers)

2 : 1

Column (12 numbers)

2 : 1

1 - 18 or 19 - 36

1 : 1

Odd or even

1 :1

color (black or red)

1 : 1

1 number - Any number on the table

2 number (Split) -means that a player places his bet on 2 numbers simultaneously, i.e. his bet is divided in two figures equally.

3  number - means that a player can place his bet on three adjoining figures simultaneously, i.e  the bet is placed on their point of intersection.

4  number (Corner) - means that a bet is placed on the point of intersection of four adjoining figures.  For instance, if you place a bet on the point of intersection of the following numbers: 11,12,14,15.

6 number  - Means that the bet is placed on the credibility of coming one of these 6-numbers. For this, you have to select the corner of the intersection of two 3-digit column at the end of the table and place the bet you want. (E.g. by the time of placing the bet on 31, 32, 33, 34, 35, 36, the chip will be placed by the intersection angle of 31 and 34.

Section (12 numbers) -There are three options for this type of betting. The first of these is - 12- number-section, which includes numbers from 1 to 12; the second - 12- number-section, which includes numbers from 13 to 24; and the third 12-number-section, which includes numbers from 25 to 36;

Column (12 numbers) - There are three options for placing the bet of \this type on roulette. It results from the fact that the table is divided into 3 columns.

First column: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34

The second column: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35

Third column: 3, 6, 9, 12, 15, 18, ​​21, 24, 27, 30, 33, 36

i.e., the player places a bet on the probability that one of the numbers will drop out from his desired column.

1-18 or 19-36 - means that the numbers that are dropped out, will be indicated on of the intervals.

Odd or even - means that the number which is dropped out, will be odd or even.

Black or red - means that the number which is dropped out, will be black or red

One can place a bet of at least 0.1 and a maximum of 100 GEL while playing roulette on the website: www.lider-bet.com. The number of bets on each combination is determined in accordance with the game logical circuitry. 

LIVE-Roulette:

Roulette is easy to learn and at the same time very exciting game. The game allows you to place a variety of bets and combinations.

 Roulette wheel has 36 numbers from 1 to 36 - and it also includes 0. Each figure holds a special color - black and red, while 0 is indicated in green.

The game begins when a player or players place their bets on the table with the figures, which actually reflects the same numbers placed on the Roulette wheel. When the acceptance of bets stops, the dealer rolls the white ball. The acceptance of bets is terminated as soon as the dealer rolls the white ball. At this time, the dealer declares that the bets will no longer be accepted ("no more bets") this means that players will no longer have the right to bet. Then the ball falls on one of these figures, which means that the figure for this roll is profitable, which becomes the basis of the proportion of the profit to be paid to the winners, and the money of the players, who lost the game, belongs to the casino.

While playing the roulette, players are restricted within the minimum and maximum amounts of bets, i.e. the players cannot place the bet, which is lower than minimum and higher than maximum bet established by the casino.  The minimum and maximum bets are determined by the casino individually.

The table, (Construction Number 00203; Year of manufacture: 2005; Manufacturer country: Turkey) on which the players play the game, is placed in one of the rooms of the casino territory, where video recorder camera is installed (the video frame is delivered to the website www.lider-bet.com) and the above-mentioned table is utilized only for the participants in internet-games (who place their bet via internet) and is not intended for the guests at live casino. 

A player can choose denominations at his discretion from 0,01 up to 1.00 GEL. Each denomination has its minimum and maximum sum limits that are specified according to the following formula:

Bet

Bet Amount

Number

Min. bet x 20

2 - number

Min. bet x 40

3 - number

Min. bet  x 60

4 - number (Corner)

Min. bet x 80

6 - number

Min. bet x 120

Section (12 numbers )

Min. bet x 100

Column (12 numbers)

Min. bet x 100

1 - 18 or 19 - 36

Min. bet x 200

Odd or even

Min. bet x 200

color (black or red)

Min. bet x 200


Here is an example of the principle of payment of the profit in accordance with the bet placed by a player, in case a desirable figure for a player was fixed.

Bet

Payment

Number

35 : 1

2 - numbers (Split)

17 : 1

3 - numbers

11 : 1

4 - numbers (Corner)

8 : 1

6 - Number

5 : 1

Section (12 numbers)

2 : 1

Column (12 numbers)

2 : 1

1 - 18 or 19 - 36

1 : 1

Odd or even

1 :1

color (black or red)

1 : 1

1 number - Any number on the table

2 number (Split) -means that a player places his bet on 2 numbers simultaneously, i.e. his bet is divided in two figures equally.

3  number - means that a player can place his bet on three adjoining figures simultaneously, i.e  the bet is placed on their point of intersection.

4  number (Corner) - means that a bet is placed on the point of intersection of four adjoining figures.  For instance, if you place a bet on the point of intersection of the following numbers: 11,12,14,15.

6 number  - Means that the bet is placed on the credibility of coming one of these 6-numbers. For this, you have to select the corner of the intersection of two 3-digit column at the end of the table and place the bet you want. (E.g. by the time of placing the bet on 31, 32, 33, 34, 35, 36, the chip will be placed by the intersection angle of 31 and 34.

Section (12 numbers) -There are three options for this type of betting. The first of these is - 12- number-section, which includes numbers from 1 to 12; the second - 12- number-section, which includes numbers from 13 to 24; and the third 12-number-section, which includes numbers from 25 to 36;

Column (12 numbers) - There are three options for placing the bet of  this type on roulette. It results from the fact that the table is divided into 3 columns.

First column: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34

The second column: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35

Third column: 3, 6, 9, 12, 15, 18, ​​21, 24, 27, 30, 33, 36

i.e., the player places a bet on the probability that one of the numbers will drop out from his desired column.

1-18 or 19-36 - means that the numbers that are dropped out, will be indicated on of the intervals.

Odd or even - means that the number which is dropped out, will be odd or even.

Black or red - means that the number which is dropped out, will be black or red

One can place a bet of at least 0.1 and a maximum of 100 GEL while playing roulette on the website: www.lider-bet.com. The number of bets on each combination is determined in accordance with the game logical circuitry. 

rul-sub-menu-content-liveblackjack
rul-sub-menu-content-liverulet
rul-sub-menu-content-livebaqar

KENO:

There are two types of game: Classic Keno and the Last Ball.

Classic Keno: There are eighty balls numbered from 1 up to 80. During the draw game, the system throws 20 balls at random, from 1 to 80. A player chooses the quantity of the balls (one to ten) and the number of the balls which he has to guess. Depending on how many balls a player has chosen and how many of them were guessed, the winning amount will be accrued to the player in case of winning according to the table below, in accordance with the number of balls he chose and how many from the chosen balls the player guessed.

The Last Ball: There are eighty balls numbered from 1 up to 80. The system throws number of 20 balls at random from 1 to 80. The player’s goal is to guess the last number of the last ball among the thrown balls. The player chooses the quantity of balls he has to guess (from 1 to 10) and, correspondingly, numbers of balls. One of the numbers, chosen by the player, must coincide with the last number of ball, which will come out in the proper draw and in such case the winning will be accrued to the corresponding table.

Calculation of winning: Proper odd is multiplied by placed bet.

Minimum stake compises 10 Tetri, maximum stake – 1000 GEL.

Each following drawing starts with the 90-second interval.

Jackpot is drawn in random manner, at a random time chosen by the program, i.e. Jackpot drawing does not depend on any certain activity of a player. Jackpot prize pool will be distributed proportionally among the players. Jackpot winners will become those winners, who have placed the bet with the minimum amount of 30 Tetri by the time of draw.

Pay Table

Number of chosen balls

Number of guessed balls

Odd

1

1

3.0

2

2

10.0

2

1

1.0

3

3

45.0

3

2

2.0

4

4

80.0

4

3

10.0

4

2

1.0

5

5

150.0

5

4

20.0

5

3

3.0

6

6

500.0

6

5

60.0

6

4

15.0

6

3

2.0

7

7

1000.0

7

6

80.0

7

5

20.0

7

4

4.0

7

3

2.0

8

8

2000.0

8

7

200.0

8

6

50.0

8

5

15.0

8

4

5.0

9

9

5000.0

9

8

1000.0

9

7

125.0

9

6

25.0

9

5

10.0

9

4

2.0

10

10

10000.0

10

9

2000.0

10

8

300.0

10

7

100.0

10

6

30.0

10

5

5.0

Texas Poker:

General review: Texas Hold\'em is considered to be the most popular type of poker games. The aim of this game is to win the bank. A player, who makes the best hand of Poker using 2 closed cards and 5 common cards, wins the game. Texas Hold\'em is played by minimum of two and a maximum of ten players using a 52-card deck.

Course of the Game: Players get 2 cards at the beginning of each hand. This card is called "pocket "cards, then 5 common cards are dealt on the table. The players are free to use any of 7 cards to create a 5-card combination, which therefore wins the bank. A type of game in limited poker is called "Raise"- to raise the maximum bet, which is agreed prior to the start of the game. For example: in 1 / 2 limit game, the bet and raise is 1. In the final two rounds Bet and raise is 2. In Pot Limit game the maximum amount of "Bet" and "Raise" should equal to the total amount of the bank at that time. The number of raises in Pot Limit Poker games is not limited. Each player can bet in any round, which corresponds to the minimum (equal to the Big Blind) Bets.

Rounds: Each game is divided into 4 rounds that is formed from the initial bank, emerged from the "Blinds". The first player who sits at the table becomes the dealer and is given a round disc (the dealer\'s roller). The game is going in clockwise order, starting from the player sitting next to the dealer. The dealer\'s roller moves in clockwise order from player to player in each hand.

Blinds:  Two players sitting to the left of the dealer place the "Blinds" so-called "blind bets". The bets are compulsory and ensure that for the start of the game there is certain sum of money in the bank. The player to the left of the dealer\'s places the "small blind" and the player next to him places the "Big Blind", which outnumbers the amount of the small blind twice. For example, if the small blind is 1, the big blind must be 2. If the player does not have enough chips for the blind bet, he puts all the chips (All-in). If there are two players in a game, the placement of small and big blinds should be carried out. In this case, the dealer places the big blind and the first round starts. Pre - flop: Each player is dealt two cards faced down and all players will see only their cards. The player sitting to the left of the second player starts the game round. This player may:

1) Fix the amount of the big blind -"Call".

 2) Increase the bet -so called "Raise"

 3) Drop the cards and leave the game -"Fold". The other players can also do this when their turn for placing the bet comes; when it is time to bet for a player who had put the Big Blind, he can make so-called "Check" if the other player did not increase the bet. If another opponent increases his bet (Raise), a player who has placed the Big Blind, may choose to Call, Raise or Fold. When all bets are fixed, and the initial bank is created, the game moves to the next stage. The first three common table cards are called the "Flop". During the Flop three common cards are dealt on the table, each player is able to use them.

The player who placed the small blind, starts the round and when all bets are equal, the game moves to the next round. When the 4th common card (Turn) is faced up - third round of betting begins on the table. When the fifth card so called "River" is dealt, the last round starts, and when all bets are equal, it\'s time for the players to show their cards. Usually the last player to bet in the last round opens the card first. If in the final round all remaining players make Check (i.e. none of the players bet) the first player to the left of the dealer who did not leave the game, opens his cards first. All players disclose their cards in clockwise order one after another, if the player\'s combination is weaker than the current winning hand, the player has the right to show or drop his cards. A player with the best combination of 5 cards wins the bank. If several players gathered combinations of equal value, then the bank is equally shared among them. Each player will take back the placed sum and share the bank.

Game Specifics: Missing blind rules. This rule ensures that players do not enter the game late in the positions and avoid placement of the blinds. In case the player wants to enter without waiting, he must deploy the entry fee, which is equal to the big blind or choose from the following: the placement of big blind or wait for the big blind. If a player decides to wait for the big blind, he can not join the game until the big blind will not return to its original position. If a player was sitting at the table and then moved to another place due to the missing of a big blind, he also will have to skip the small blind and dealer\'s drum. "All-in" If a player is run out of chips, he will not be required immediately to leave the game, he can enter in "All-in" i.e. come the remaining chips. If this happens the bank will be divided into major and a separate bank with all the next bets. If the player who entered into "All-in" cannot win, the winner will take all the chips (both main and separate banks). If a player who entered into "All-in " wins, he will get a major bank, but the separate bank will be transferred to the player, who wins the "second place". If more than one player enters "All-in", several separate banks will be set up. If the player, who received all the bets of All-in, will not enter  All-in and have the highest combination of cards at the opening, he will take major and separate banks. If a player, who has already been to All-in, will have the best combination, then he will win the bank, which had been set up earlier than he entered the All-in. All All-in players with the highest card combination will be able to win only the bank he has a deposit on. Table stakes Buy-In is the amount of the sum, which is required from each player will for participation in a poker game. All cash games have a minimum Buy-In which is required from a player before he starts to play.

Buy-In:The requirement of minimum "Buy - In" in poke is 10 times higher than the requirement ofBig Blind. Here is no demand for maximum Buy-In. For example, in 1 / 2 limit game, the Big Blind value is 2, so that the minimum Buy-Inn is 10x2. Table Stakes. All the games and tournaments are relevant to the rules of table stakes. Adding chip to the player\'s stack during the round is impossible. Players can add chips only between rounds . When other tournaments offer you to re-buy and make adding, you can do this  only after the round is over, until the next round begins. However, players can add the chips during the rounds, if they do not participate in this round themselves. Players cannot remove chips from the table during the game. It is permitted only after leaving the game. It does not matter how many chips are placed on the table, this rule is still valid. The table stakes rules are designed to protect the game and ensure the course of the game. For example, if a player hada right to put a couple of chips in his pocket at any time when he takes the lead, then the the number of chips available for the game would be significantly reduced.    

The rake of online poker comprises 5%, the 0,5% percent of which goes to Bad Beat Jackpot.

"Bad-Beat" Jackpot      

Play Texas Hold\'em "bad-Beat" with Jackpot using all tables and in case you lose in the Four of a Kind of the sevens or in a higher combination, then you will face "Bad-Beat" Jackpot.

Jackpot increases in each round. The sum from the each played hand is added to "Bad-Beat" Jackpot. You can see the exact amount of the Jackpot game in progress in the main lobby and at every table. "Bad-Beat" Jackpot is not played at the tables made by the players.   

The "Bad-Beat" Jackpot qualifying round  - "Bad Beat" Jackpot is played when a player loses the game having Four of a Kind of the sevens or any higher combination. Both cards of the both players\' round must be in a game in order to make Jackpot up for grabs.

Payment structure

35% of the hand goes to the loser

17.5% of the hand goes to the winner

17.5% is shared among the other players at the table.

20% goes to the fund of the following Jackpot

10% is left for poker room.

In order to get payment from payment structure table, a player has to play one hand at least, in which he will have contributed to "Bad Beat" Jackpot.

Conditions:

1."Bad-Beat" Jackpot is valid only at certain tables.

2.Four or more players must participate in a hand of game and the Rake must be collected in order to participate in "Bad-Beat" Jackpot.

3.The lost hand of game must include 4 sevens (7777) or higher.

4.The players, who do not participate in a certain hand of game and will leave the table, will not be able to win "Bad-Beat" Jackpot.

5.Both of the initial cards must be used during the winning and losing hand.

6. Dealing must go to showdown.

7.If Jackpot belongs to more than 2 players by the time of one dealing, then the Jackpot amount  goes to 2 highest combinations hands. The highest combination will be considered as the winner and the other highest combination will be "Bad-Beat" (defeated in the hand of game). There can be only one "Bad-Beat" player and the one "winner" within one round.

8.  If Jackpot is up for grabs during two or more rounds simultaneously, then the certain hand , which will be first finished, will win Jackpot (It will be checked in the lobby via system clock).

9.Any concealed deals at the Jackpot tables will automatically cause the abolishment of "Bad-Beat" Jackpot. The players have to take decision from the chat or with the other players. Chat will be checked after termination of each Jackpot game.

10.The sum of "Bad-Beat" Jackpot is gathered from each played hand of game, which is shown by the table in details. 

The above-mentioned terms can be amended by Lider-bet administration that will be stipulated with the proper service. 


Rake of the game comprises 5% of total bets.

Rake of the game comprises 5,5,% by the time of jackpot drawing

Game Rules of "Ochko 21"

There are 36 cards in a deck.

The number of players: from 2 to 6.

Fixed points of the cards: "Six" - 6 points, "Seven" - 7 points, "Eight" - 8 points, "Ten" - 10 points, "Jack" - 2 points, "Queen" - 3 points, "King" - 4 points, "Ace" - 11 points.  

Aim of the game: collect as many points as possible to the nearest 20, but not exceeding 21.

The dealer is selected automatically. Later the dealer is substituted by the winner of the played hand.  

Before the game starts, all players place the ante. Two cards are dealt to each player. The players may add desirable number of cards from the deck or remaining cards.

The first move is done by a player sitting to the left of the dealer. He may place a bet and continue the game, as well as fold the cards (by pressing the "fold" button) and leave the game. If a player has placed the bet, the next player must place at least as much as it was or more than that, or reveal the cards.

After revealing the cards (if one of the players has revealed cards before him), then the player may continue the game in turn with the other players.

According to the rules of the running game, a player is not obliged to open the cards, if there are still the remaining players, who have not opened their cards. The player may continue the game in case the points of his cards are higher than the previous player\'s faced up cards.  

In case any player has no enough amount on his account for placing the bet, he may open the cards or quit the game.

The game lasts until two players remain, who can open the cards and identify the winner among them.

If the players appear to have the same number of points by the time of the showdown, then they divide their winnings in half. If any player lacks the amount on the account, the program will no longer give him the opportunity to continue the game.

Game rules of "High-Low"

There are 52 cards in a deck.

The number of players: from 2 to 6;

Fixed points of the cards (low to high): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, Ace.

Aim of the game: A player must guess whether the following dealt card is lower or higher in comparison with the cards he is holding.

The dealer is chosen automatically. Before the game starts, all players place the ante. The cards are dealt singly to each player.

The first move is done by a player sitting to the left of the dealer. He may place a bet and continue the game, as well as fold the cards (by pressing the "fold" button) and leave the game. If a player placed the bet, the next player must place at least as much as it was or more than that, or reveal the cards.

During the game a player must guess whether "low" or "high" card will fall on him for dealing by pressing the proper button. If the card matches with the pointed one, the player remains in the game and the move is done by the following player, but in case the card does not match, then the player loses the game and waits for the beginning of a new hand. After 5 cards are dealt to each player, new cards are singly dealt to each player continuing the game. There is only one winner in the game.

If any player lacks the sufficient amount on the account for betting, he can continue the game, but in case of winning, he returns the extra amount to the rest of the players.  

Rules of the Game "Dice"

The number of players: from 2 to 6.

Each player has his own pair of dice.

Aim of the game: A player must roll his dice, the points\' number of which must exceed the number of points of the dice rolled by his opponent. 

The point of each dice may comprise from 1 up to 6. Points of the both dice are summarized by the time of determination of points. If the number of points of both dice matches with each other, then it is called "Doublet" and surpasses the number of points of the rest matchless dices. By the time of comparing a pair of different dices, a pair of dice with a higher number of points is considered as a better one. For example, 4_4 surpasses the points\' number of 6_5 and 3_3.

The player, who rolls the dice first, is selected automatically. Then a player, rolling the dice first, is substituted by the winner of the played hand. Before the game starts, all players place the ante. The first move, i.e. dice rolling, belongs to a player sitting to the left of the dealer. He can roll the dice. If number of points of the rolled dice is satisfactory for a player, he confirms it by pressing the "confirm" button or he can roll the dice repeatedly and determine the chance of winning. The following player rolls the dice without betting, but by the time of rolling the dices for the second time, he must roll the dice in accordance with the previous or a higher stake placed by the previous player.      

After all of the players have rolled their dices, the winner of the game is being determined in accordance with the number of points of their rolled dices, as well as:

If the players appear to have the same number of points, then they divide their winnings in half.

 If any player lacks the sufficient amount on the account for betting, the program will no longer give him the opportunity to continue the game.

Joker Game Rules

There is a 36-card deck in the game: all 4-suit cards () starting from Six up to Ace. 6and 6 cards have the "Joker" meaning and they are marked with Joker title

Дляигрыупотребляетсяколодаиз 36 карт: картывсех 4 мастей()startingfromSixuptoAce. 6and 6 cards have "Joker" meaning and they are  marked with Joker inscription.

Course of Game

In each hand the Trump is determined after dealing the cards, which falls out as a last card on a deck. In case Joker falls out on a card deck, then the game runs without Trump only according to the meaning of cards of the corresponding suit.

Each player is dealt 1,2,3,4,5,6,7 and 8 cards in the first round. During the first dealing each player is dealt one card, according to which he must decide whether he is able to beat the other players with this card or not(in this case Joker or the highest trump is prioritized).

The following dealings increase up to 8 cards, after which the players\' points are summarized and the first round of the game comes to an end.

In the following round only nine cards are dealt to each player. By the time of each dealing the player, sitting next to the dealer, must decide whether the game will run with the Trump or without it after viewing the first three cards dealt to him. The second round consists of four dealings only, by the end of which the points are summarized and then are added to the total amount of the points collected during the first round.

The third round of the game is similar to the first one, but the difference is that the cards are dealt with the reverse sequence (8,7,6,5,4,3,2,1).The fourth round is identical to the second round.

When dealing the cards, the number of tricks the payer bids must not coincide with the number of dealt cards, i.e. if 7 cards were dealt to each player and the first player made a bid of 2 tricks, the second one - 1, the third one - 2, then the fourth player cannot bid 2 tricks (as the total sum of demanded tricks equals 7). If the number of bidding tricks exceeds dealt amount of cards, then such dealing is called "shortfall", and if the number of bidding tricks is less than declared  - "one too many".

3.+6-

Bidding Tricks and Points

The players, in turn, in clockwise order, make the bids of tricks they want to take. The higher card the players has, more chances he has to take the tricks. What the most important is that the player must calculate possible combinations correctly and take exactly the number of declared tricks.

The following points are specified according to the number of declared and taken tricks:

Declared number of tricks

Taken number of tricks

Points

1

1

100

2

2

150

3

3

200

4

4

250

5

5

300

6

6

350

7

7

400

8

8

450

9

9

900

If taken number of tricks does not match with the declared number of tricks, then the points are specified up to tenfold amount from the taken number of tricks (10 for 1, 20 for 2 etc.).

If the number of declared and taken cards match with the number of dealt cards, then the point is specified up to hundred-fold from the taken cards (100 for 1, 200 for 2 etc.).

The player has a right to declare "fold" and correspondingly not to take any of the tricks. In such case there is an additional bonus in the form of 50 points for "fold".

If the player bids 1 trick or more, but is not able to take any of them, then he gets the sign ----- (so-called "Khisht" (crossbar)). The "khisht" point is negative and subjects to the players\' choice in the beginning of the game. Selective points of "Khisht" are  - 200, -500 and "Special Khisht". In case of choosing "Special Khisht", then the player is deducted a point of 100-fold amount of dealt cards.

Cards Ranking

Cards ranking is specified according to following consequence (starting from low to high): Joker, A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6.

Ace is regarded as the highest among the other cards. If the Ace is unspecified, then the rank of such cards is equal for all suits according to the above-mentioned sequence.

In accordance with the player\'s will, Joker can be played as a card of the lowest or highest rank. If the turn of leading the first card belongs to the player holding Joker, then he may demand from the other players to lead the highest cards of any suit (Trump among them) or a card of a concrete suit.

During the game the joker-holder player can take away any card via Joker (including Joker) or place Joker under another card.

Reward

If according to the results of any round the player takes all tricks they have bid, then he taps into the reward, i.e. the maximum number of points gained during the latter round is added to the last gained point (except for the "fold"). Above all, if one of the 4 players has tapped into reward, then the rest of the players, who have taken the maximum points during the premium round, will be deprived of the gained highest points (except for the "fold").

If 2 or 3 players out of 4 tap into reward, then they gain premium point, as for the other player (players) - who were not able to tap into reward - they will not be deprived of the highest points.

Playing joker is easy. 

Company Liderbet provides maximally protected version of Joker game for its users, owing to which a player is protected from an unfair, preliminarily agreed game, as a result of which the players lose the game on purpose.

Unlike Joker games provided by the other websites, Liderbet Joker has its distinctive function: Before starting the game, all players have an opportunity to select the game variation they want in the starting filter and then just press the "play" button, after which the program will find a player with the same requirements and will place them at one table. The players\' names will be hidden in order to maximally avoid the agreed game between them. 

If within the game process any of the players leaves the game due to any reason, then the program will continue the game instead of him on a medium-level player so that the game will not be interrupted. 


Won amount is distributed among 1st and 2nd ranked players.

1st rank – wins 55% of total bet of the game

2nd rate – wins 35% of total bet of the game

The company retains 10% of total bet of the game in the form of rake.


Collusive gaming is prohibited according to the rules, established by “Leaderbet”. When two or more players are gambling collusively and/or they exchange information in order to gain priority over other players (for instance: when a player at the gambling table knows the combination of cards of the other player). “Leaderbet” reserves a right to interrupt the ongoing game and deduct the amount from account of the players violating the game rules.

Draughts

Draughts  - is considered as an intellectual board game, which is played by two opponents round dark and light pieces on a square multicellular board, the squares of which are colored alternately in dark and light colors. There is a 100 cellular board in a game. Each player has 20 pieces at a starting position.

According to the game rules, a piece can be moved forward to a single dark square in any diagonal direction. In order to capture the opponent\'s piece (capturing is possible by moving forward or backward), you need to make your piece jump over your opponent\'s piece on an unoccupied square. An ordinary piece becomes King only in case when it ends its move on any square of the last horizontal line, which moves any distance along diagonals. The aim of the game consists in capturing the opponent\'s all pieces as well as in debarring them from the right of movement.  


Rake of the game comprises 10% of total bets.

Aim of the game

The game is played with 2 players using a deck of 36 cards. Each player receives 6 cards in a random manner. The random card is laid open and its suit determines the trump for the given game. The remainder of the deck is placed on top of the revealed card, so that it remains visible. The aim of the game is to get rid of all the cards. At the end of the game, the last player with cards in their hands is “Durak” (fool).

Draw

“Draw” is also possible in the game – when the attacker attacks with his last cards and the defender beats the cards with his last remained cards. Above all, there are no more cards left in the deck, i.e. at the end of the game none of the players remain with the cards in their hands.

Game Rules

By the first deal, as well as after the draw, the player with the lowest trump is the first attacker. The table creator is the first attacker in case none of the players appear to have a trump. During the following deals the winner of the previous rounds is the first attacker.

Card of the same suit beat the cards in accordance with the superiority of the cards. Superiority of the cards from 36-card deck: 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, К, A. Superiority of the suits for “Durak” game is not determined. Ace suit card beats all other suits. Beaten cards leave the game.

The cards cannot be reshuffled even if one the players appear to have 5 cards of the same suit after the dealing.

It is possible to attack with any quantity of the cards of the same suit. The defender may beat or pick up all the cards. In order to beat the card, the defender must place the higher-valued defending card of the same suit or the trump on the attacking card, if the beaten card is not a trump. If the beaten card is trump – the player may beat it only with the higher-valued trump.

The attacker may “throw in” the cards that match with any card on the table in accordance with superiority of the card, including those cards that were either attacking, or beaten.

If the defender cannot or does not want to beat at least one card, then he has to pick up all of them.

It is also possible to “throw in” the cards when the player decided to pick up all the cards and stop beating them. Though, “throw in”-cards must not exceed the number of the defender’s remaining cards – i.e. if the player has three cards and he was attacked with one card, which he decided to pick up, then it is possible to add only two “throw-in” cards. The attacker “throws in” the cards.

Maximum number of cards for defense is 6. Even if a player holds more than 6 cards, it means that total number of the cards for defense must not exceed six.

If the player has beaten all attacking cards, then all these cards are placed in the discard pile that do not participate in the game anymore and no players may examine the discard pile at any point.

At the end of the turn, each player picks the cards from the remaining deck in turn, until they have six cards in their hands, of course in case they hold less than 6 cards. The main attacker pick as many cards as necessary first and then – the defender, if the cards are left in the deck.

Once the deck is empty, game continuous with the remained cards in the hands in accordance with the same rules (except for picking the cards from the pile) until the player is run out of his cards. The last person with the cards in their hands is the loser (“Durak” – i.e. fool).