თამაშის დაწყებაპირველად საქართველოში

ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ


სლოტის ტურნირებს


ლიდერბეთი გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას ითამაშოთ ყოველდღიური უფასო და ფასიანი სლოტის ტურნირები, დააგროვოთ ქულები, მოხვდეთ ლიდერბორდის საპრიზო პოზიციებზე და მიიღოთ ფულადი პრიზები.

რა არის სლოტის ტურნირები?

ლიდერბეთის "სლოტის ტურნირები" არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს მოგების შანსს თანაბარ პირობებში.

ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, ტურნირზე რეგისტრაცია.

ტურნირზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებლებს ერიცხებათ სპინების თანაბარი რაოდენობა.

სპინების დარიცხვა ხდება წინასწარ გამოცხადებული წესების მიხედვით.

ტურნირის დაწყების შემდეგ მომხმარებელი დარიცხული სპინებით იწყებს თამაშს და სპინების დატრიალებისას იღებს გარკვეულ მოგებას(ქულას).

მიღებული მოგებები(ქულები) ჯამდება.

დაგროვილი მოგების (ქულის) მიხედვით დგება ლიდერბორდი.

ლიდერბორდის საპრიზო პოზიციაზე მოხვედრისას მომხმარებელი იღებს ლიდერბორდის საპრიზო პოზიციის შესაბამის პრიზს.


ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

"სლოტის ტურნირებში" მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ "ლიდერბეთის" ვერიფიცირებულ მომხმარებლებს.

როგორ გადანაწილდება საპრიზო ადგილები?

საპრიზო ადგილების გადანაწილება დამოკიდებულია ტურნირში მონაწილეთა რაოდენობაზე.

ასევე არსებობს ფიქსირებული ტურნირები, რომელიც ტურნირის გამოცხადებიდან ფიქსირებულია საპრიზო ადგილის რაოდენობა.

1-10 მონაწილის შემთხვევაში მხოლოდ 1-ლი ადგილი.

11-50 მონაწილის შემთხვევაში 3 საპრიზო ადგილი.

51-100 მონაწილის შემთხვევაში 10 საპრიზო ადგილი.

101-200 მონაწილის შემთხვევაში 30 საპრიზო ადგილი.

201+ მონაწილის შემთხვევაში 50 საპრიზო ადგილი.

რა სახის ტურნირებია "სლოტის ტურნირებში"?

"სლოტის ტურნირებში" არსებობს სამი სახის ტურნირი:

"FIXED" ტურნირი - თითეული სპინის ღირებულება წინასწარ არის დადგენილი, ასევე არ არის შესაძლებელი ფსონისა და სათამაშო ხაზების რაოდენობის ცვლილება.

"LIMITED" ტურნირი - სპინების გამოყენება შესაძლებელია წინასწარ დადგენილი წესებით. ტურნირის წესები გამოტანილი იქნება ტურნირის ლობში.

"NO LIMIT" ტურნირი - ფსონის და ხაზების ოდენობა შეზღუდული არ არის.

როგორ მივიღო მონაწილეობა?

"სლოტის ტურნირებში" მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა მომხმარებელმა "ტურნირის ლობიში" აირჩიოს სასურველი ტურნირი და დააჭიროს ღილაკს "რეგისტრაცია".

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გამოჩნდება ღილაკი "თამაში". ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ მომხმარებელი უერთდება ტურნირს.

ტურნირის დასრულებამდე მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შუძლია დაიწყოს, შეწყვიტოს ან გააგრძელოს ტურნირში მონაწილეობა.

ტურნირის დასრულების შემდეგ გამოუყენებელი სპინები უქმდება.

როდის და სად ამესახება ტურნირში მიღებული მოგება?

ტურნირის დასრულებიდან 1 საათის განმავლობაში მიღებული მოგება მომხმარებელს აესახება ლიდერბეთის მთავარ ანგარიშზე, მოგებული უფასო დატრიალებები (FREESPIN) კი დაერიცხება წინაწარ გამოცხადებულ თამაშში.

დამატებითი წესები და პირობები:

ტურნირის დაწყების და დასრულების დრო წინასწარ არის გაწერილი და ინფორმაცია ყველა მომხმარებლისთვის ცნობილია.

ტურნირის დასრულების შემდეგ გამოუყენებელი სპინები ანულირდება და მისი გამოყენება სხვა ტურნირში არ არის შესაძლებელი.

მომხმარებლის მოგება(ქულა) განისაზღვრება გამოყენებული სპინებიდან დაგროვებული მოგებების(ქულების) მიხედვით.

თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში პრიზი თანაბრად გადანაწილდება თანაბარქულიან მომხმარებლებზე.

დარიცხული FREESPIN-ის გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან ორი კვირის განმავლობაში.

ერთი ტურნირის ფარგლებში მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი პრიზის მოგება.

მომხმარებლის ან მომხმარებელთა ჯგუფის მიერ არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება ტურნირიდან.

“ლიდერბეთი” იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხარს მომხმარებელს აქციაში მონაწილეობაზე, არ დაურიცხოს მოგება, გააუქმოს დარიცხული მოგებული თანხა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, მათ შორის ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაშიც. მომხმარებლის ან მომხმარებელთა ჯგუფის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების შემთხვევაში, რომელიც მიმართულია მოგების მისაღებად და ა.შ. “ლიდერბეთი” უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხრას მას/მათ აქციაში მონაწილეობაზე. არ დაურიცხოს მოგებული თანხა, გააუქმოს დარიცხული მოგება ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე.

“ლიდერბეთი” იტოვებს უფლებას, ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე, შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები ტურნირის წესებში ან გააუქმოს აქცია ნებისმიერ დროს და ამის შესახებ მომხმარებლს წინასწარ არ შეატყობინოს.

ნებისმიერი სადაო სიტუაციის წარმოქმნის შემთხვევაში, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს “ლიდერბეთი”.

კომპანია ლიდერბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან გააუქმოს ტურნირის პირობები.

“ლიდერბეთი” იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხარს მომხმარებელს ტურნირში მონაწილეობაზე ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, მათ შორის ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაშიც.

მომხმარებლის ან მომხმარებელთა ჯგუფის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების შემთხვევაში, რომელიც მიმართულია ტურნირის საპრიზო ფონდის თანხის ან spin (ებ)-ის მისაღებად და ა.შ. “ლიდერბეთი” უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხრას მას/მათ ტურნირში მონაწილეობაზე. არ დაურიცხოს საპრიზო ფონდის თანხა ან spin(ებ) -ი, გააუქმოს დარიცხული საპრიზო ფონდის თანხა ან spin(ებ) -ი ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე.